Ombudsmedewerkers

Bereikbaarheid: STEEDS OP AFSPRAAK na e-mail

Bacheloropleidingen

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Geert Grootaert

Bachelor of International Business Management 
Bart Dekeukeleire

Bachelor in het officemanagement

Geert Grootaert

Bachelor in het communicatiemanagement

Marc Mombaerts - Patricia De Boodt

Bachelor in de journalistiek

Patricia De Boodt

Bachelor in de ergotherapie

Bart Dekeukeleire

Bachelor in de grafische en digitale media

Gudrun Herman

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Els Van Waes

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

Ann Haas

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Evelien Goethals - Lotte Janssens - Veronique Snoeck

Bachelor in de logopedie en audiologie

Bart Dekeukeleire

Bachelor in de mondzorg

Bart Dekeukeleire

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Els Van Waes

Bachelor in de podologie

Bart Dekeukeleire

Bachelor in het sociaal werk

Lieve Francke

Bachelor in de verpleegkunde

Bart Dekeukeleire

Bachelor in de vroedkunde

Bart Dekeukeleire


Bachelor-na-bacheloropleidingen 

Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs

Ann Haas

Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

Ann Haas

Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

Ann Haas

Bachelor na bachelor in de creatieve therapie

Bart Dekeukeleire


Instellingsbrede ombudsmedewerker: Delphine Goethals