Trajectbeheerders / Study track manager

Bachelor

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Administratie Trajectbeheer BEM 
(Bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 70 68

Bachelor of International Business Management

Study track administration IBM

(Preferably by e-mail)
+32 9 234 77 07

Bachelor in het communicatiemanagement 

Administratie trajectbeheer COM

(Bij voorkeur via e-mail) 

+32 9 234 72 00

Bachelor INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT

Samira Sababti
+32  9 234 73 53

Educatieve bachelor kleuteronderwijs / of Pre-school education

Mieke Fevery
+32 9 234 88 13
Charlotte Soenen
+32 9 234 88 12
Nikolaas Arts (voor SWITCH- en VDAB-traject)
+32  9 234 88 40

Educatieve bachelor lager onderwijs / of Primary Education

Trajectbeheer / study track manager
Sven De Maertelaere
+32 9 234 81 61
Eline Govaert
+32 9 234 81 24
Jenne De Gendt
+32 9 234 81 63

Els Standaert

+32 9 234 81 02

Educatieve bachelor secundair onderwijs (TRAJECT EXTRA ONDERWIJSBEVOEGDHEID) / of Secondary Education (EXTRA TEACHING QUALIFICATION)

Liesbeth Rijcken
+32  9 234 82 62

Kristin Vandesande
+32  9 234 82 61

 

Verkorte Educatieve bachelor secundair onderwijs / abridged bachelor of Secondary Education

Sofie Van Damme
+32  9 234 95 94

Elke De Muynck (LIO)
+32  9 234 95 83

Bachelor in de ergotherapie / of Occupation Therapy

(Bij voorkeur via e-mail/Preferably by e-mail)
Ann Van de Velde
+32  9 234 72 45

Bachelor in de grafische en digitale media / of Graphic and Digital Media

Trajectbeheer / Study Track Manager
+32  9 234 86 00  

Bachelor in International Graphic and Digital Media

Trajectbeheer / Study Track Manager
+32 9 234 86 00

Bachelor in de journalistiek / of Journalism

Ann Vanryckeghem
+32 9 234 73 81

Bachelor in de logopedie en de audiologie / of Speech Therapy and Audiology

Myriam Horvath (Logopedie)
+32 9 234 72 07

Inge Van der Beken (Logopedie)
+32 9 234 72 64

Griet de Smet (Audiologie)
Tel: 09 234 71 73

Bachelor in de mondzorg

Thomas Seghers
+32 9 234 71 13 

Bachelor in het officemanagement / of Office Management

Administratie Trajectbeheer OFM  
(Bij voorkeur via e-mail) 
+32 9 234 70 77 

Bachelor of International Office Management

 

Study track administration IOM

(Preferably by e-mail) 

+32 9 234 77 07 

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind / of Early Childhood Education

Katrien Martens
+32 9 234 88 36

Bachelor in de podologie / of Podiatry

Eva De Mulder & Stijn De Jongh
+32 9 234 71 67

Bachelor in het sociaal werk / of Social Work

Christine Dierckx
+32 9 234 94 44

Kaat De Schuyter
+32 9 234 94 14

Bachelor in de verpleegkunde / of Nursing

Maak een afspraak / make an appointment (bij voorkeur / preferably)
Mail: Trajectbeheer / Study track manager (bij voorkeur / preferably)

An Aerssens
+32 9 234 74 39

Maaike De Maré
+32 9 234 74 47

Kris Hommez
+32 9 234 70 94

Bachelor in de vroedkunde / of Midwifery

Tania Van den Hove (Preferably by e-mail)
+32 9 234 71 26

Graduaat / Associate Degree

Accounting Administration 

Vroeger: Boekhouden 
Administratie Trajectbeheer GRA

(bij voorkeur via e-mail) 

+32 9 234 70 92 

Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs / Associate Degree in Education: Secondary Education

Voor vakspecialisten met minstens 3 jaar ervaring
Trajectbeheer
Elke De Muynck
+ 32 9 234 95 83

Informatiebeheer: bibliotheek en archief / Information Management: Library and Archives

Vroeger: Bibliotheek- en informatiekunde
Jan Van Hee
+32 9 234 91 76

Maatschappelijk werk / Social Work and Social Care

Opleidingssecretariaat
+32 477 44 05 70

Marketing- en communicatiesupport

 

Voorheen Marketing 

Administratie Trajectbeheer GRA

(bij voorkeur via e-mail) 

+32 9 234 70 92 

Orthopedagogie / Social Educational Care Work

Trajectbeheer Orthopedagogie
+32 9 218 89 39

Programmeren / Computer programming

Trajectbeheer / study track manager
+32 9 234 86 00

Sociaal-cultureel werk / Social and Cultural Work

Opleidingssecretariaat
+32 477 44 05 70

Tolk Vlaamse Gebarentaal / Flemish Sign Language Interpreting

Hilda De Maere
+32 9 218 89 39 

Bachelor-na-bacheloropleidingen / Advanced Bachelor

Bachelor na bachelor in de creatieve therapie / of Arts Therapies

Janna Van der Heyden
+32  9 234 75 63 of +32 485 42 96 64

Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs 

Sofie Michels
+32  9 234 91 58 

Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling / School Development

Ase Vermeire
+32  9 234 84 26

Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren / of Special educational needs and remedial teaching

Sofie Michels
+32  9 234 91 58