Kennis maken met

De psychologische aspecten van het opgroeien, leven en werken in een andere cultuur en/of meertalige omgeving komen aan bod. We bespreken hoe persoonlijkheids-ontwikkeling, identiteitsbeleving en opvoeding samengaan met culturele en sociale aspecten, en betrekken hierin ook antropologische aspecten.

Inhoud

We bekijken het ontstaan en voortbestaan van groepsstereotypen, alsook mechanismen en principes die van belang zijn in de intermenselijke verhouding en de houding tegenover andere culturen. We exploreren belevingsaspecten en specifieke behoeften van migratie- en minderheidsgroepen.

Het opleidingsonderdeel geeft ook inzicht in de manier waarop de samenleving en de overheid omgaan met migratie, multiculturaliteit en superdiversiteit, alsook hoe organisaties via een beleid positief hiermee kunnen omgaan. Het opleidingsonderdeel helpt om een kritische visie op de migratie- en integratieproblematiek op te bouwen en reikt handvaten aan om interculturaliteit en diversiteit op een positieve manier aan te wenden.

Postgraduaat Intercultureel werken en coachen

Dit is één van de 3 opleidingsonderdelen van het postgraduaat Intercultureel werken en coachen opengezet als lessenreeks. Elke lessenreeks bestaat uit acht halve dagen. Andere lessenreeksen:

De sessies gaan steeds op donderdag door op campus Kattenberg (Kattenberg 9, 9000 Gent).
Na de lessenreeks ontvang je een attest van deelname.