Corona-info

Bundeling van alle informatie over de corona-aanpak.
Laatste update: 26 maart 2021 - 15 u.

De coronamaatregelen beïnvloeden de oorspronkelijk voorziene werkwijze en planning voor studenten en medewerkers. We willen iedereen goed informeren over de stand van zaken en snel reageren bij wijzigingen. Daarom werken we nauw samen met de bevoegde overheidsinstanties en onderwijskoepels.

Je vindt hier het algemeen kader

 • Opleidingen staan in voor de communicatie over de verdere concrete invulling voor studenten.
 • Medewerkers krijgen vervolgcommunicatie van hun expertisenetwerk of diensthoofd.

Wat betekent dit nu concreet?

Wat te doen bij (vermoeden van) besmetting of na quarantaine?

Breng de hogeschool zo snel mogelijk op de hoogte.

Hoe?

 1. Breng ons telefonisch op de hoogte of vul het online formulier in

  Telefonisch: bel jouw opleidingssecretariaat of het algemeen nummer (09 234 90 00).
  Onze medewerkers zullen samen met jou telefonisch een meldingsformulier overlopen om alles zo snel mogelijk in kaart te brengen.

  Je kan de hogeschool ook online verwittigen via dit intern meldingsformulier.

 2. Na intern overleg met onder andere de preventiedienst en je opleidingshoofd word je gecontacteerd door je opleiding om verdere afspraken te maken. 

De volledige meldingsprocedure vind je terug op Mijn Dinar (geldt voor studenten en medewerkers).
Meldingen worden steeds vertrouwelijk behandeld, conform de GDPR-wetgeving.

Onze maatregelen in code rood

In code rood is praktijkgericht onderwijs slechts in zeer beperkte mate en onder strikte voorwaarden mogelijk op de campus. Vanaf 29 maart 2021 gelden opnieuw strengere regels en wordt al het contactonderwijs opgeschort, op een aantal uitzonderingen na.

Belangrijkste maatregelen voor studenten:

 • Afstandsonderwijs is de norm voor de meeste onderwijsactiviteiten
 • Geplande evaluaties en een zeer beperkt aantal gerichte onderwijsactiviteiten kunnen op de campus plaatsvinden. 

 • De campussen blijven geopend en beperkt toegankelijk.

 • De afstands- en hygiëneregels en de algemene mondmaskerplicht op de campus en in de studentenbuurt blijven gelden:

Naar de details (voor studenten)

standaardmaatregelen hygiëne en routines bij covid-19 code oranje aan Arteveldehogeschool

Antwoorden en specifieke dienstverlening

Centraal contactpunt: Coronavirus kernteam

Stel je vraag via corona@arteveldehs.be

Een team van medewerkers uit verschillende domeinen staat voor je klaar. Tijdens het weekend is er permanentie, zodat dringende vragen zo snel mogelijk beantwoord worden.

Dat kan gaan over:

 • internationalisering/studenten in het buitenland
 • onderwijs /stage
 • studentenvoorzieningen
 • personeel
 • preventie en gezondheid

Aangepaste dienstverlening

Studentenbegeleiders

Mediatheken

Beperkte fysieke toegankelijkheid, maar extra online begeleiding via chat is mogelijk: Ga verder

sportaanbod

Gevarieerd online aanbod

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden