Het is onze taak om in deze moeilijke tijd goed onderwijs te verstrekken, maar ook om de veiligheid van onze studenten en medewerkers op de campus te waarborgen.

Voor het hoger onderwijs in Vlaanderen geldt momenteel code rood. Vanaf 29 maart 2021 gelden opnieuw strengere maatregelen.

De huidige maatregelen onder code rood

Hieronder vermelden we het algemeen kader.

Leren en studeren

  • Afstandsonderwijs is de norm voor de meeste onderwijsactiviteiten.
  • Geplande evaluaties en een zeer beperkt aantal gerichte onderwijsactiviteiten kunnen op de campus plaatsvinden.
  • De campussen blijven geopend en beperkt toegankelijk.
  • De afstands- en hygiëneregels en de algemene mondmaskerplicht op de campus blijven gelden.

Stages en werkplekleren

  • Stages en werkplekleren kunnen doorgaan, maar enkel als de stageplaats of werkplek dat toelaat. Download hier (voor studenten) je attest essentiële verplaatsing tijdens de avondklok.

Welzijn en welbevinden

  • Lukt thuis studeren niet (goed)? Studenten die nood hebben aan een stille studeerplek, kunnen gebruikmaken van veilige en stille plekken op de campus. Raadpleeg hier het aanbod. 
  • Maak je je zorgen over het verloop van je studiejaar of heb je nood aan een babbel? Onze Stuvomedewerkers zijn er voor jou tijdens deze ongewone periode.

Gezondheid

Een aantal studenten  is getroffen door het coronavirus. We wensen hen van harte beterschap en een goed herstel. Daarnaast zijn er studenten die wachten op geruststelling na een hoogrisicocontact. Anderen zijn in quarantaine of dragen zorg voor iemand die ziek is.

  • Voor studenten en medewerkers: Lees hier meer over het bijzonder statuut Covid-19.
  • Vul dit formulier in als je een test ondergaat.

Jouw opleiding informeert je steeds over de concrete invulling voor jou.

Op het intranet voor studenten Mijn Dinar bundelen we de interne informatie met betrekking tot de maatregelen. Neem daar regelmatig een kijkje, want we werken de informatie stelselmatig bij.

Naar de startpagina op Mijn Dinar

Heb je vragen over het Coronavirus en onze maatregelen, contacteer corona@arteveldehs.be.

standaardmaatregelen hygiëne en routines bij covid-19 code oranje aan Arteveldehogeschool