Het is onze taak om in deze moeilijke tijd goed onderwijs te verstrekken, maar ook om de veiligheid van onze studenten en medewerkers op de campus te waarborgen.

Daarnaast is het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee de druk op onze zorgverleners te verlagen en de besmettingstoename terug te dringen. Het is nu bijzonder belangrijk om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Al sinds vorige week bouwden we daarom de druk op onze campussen stelselmatig af. 

Daarom schakelen we vanaf donderdag 29 oktober 2020 over naar code rood. We houden daarmee rekening met de nieuwe maatregelen van de Vlaamse Overheid en het stadsbestuur van Stad Gent. 

De maatregelen onder code rood

Hieronder vermelden we het algemeen kader. Jouw opleiding zal hierover spoedig de concrete invulling communiceren.

Leren en studeren

 • We schakelen over op afstandsonderwijs.
 • 28-29 oktober: Praktijklessen en examens op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober worden tijdelijk opgeschort. Enkel voor vroedkunde- en verpleegkundestudenten is een uitzondering hierop mogelijk.
 • Tijdens de herfstvakantie (van 2 tot en met 6 november): er zijn geen onderwijs- of evaluatieactiviteiten.
 • 9-10 november: bepaalde (praktijk)lessen kunnen wegvallen. Enkel in de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde blijven practica en vaardigheidstraining mogelijk. Ook examens zullen niet fysiek plaatsvinden.
 • Vanaf 12 november: Bepaalde examens, praktijklessen, simulatie-onderwijs en onderzoeksactiviteiten kunnen wel nog op de campus plaatsvinden. Maar enkel wanneer de campusinfrastructuur noodzakelijk is. 
 • Vanaf 12 november: voor eerstejaarsstudenten zal een beperkt aantal gerichte onderwijsactiviteiten nog steeds fysiek plaatsvinden. Dat geldt zowel voor graduaats- als bachelorstudenten. 
 • De campussen blijven geopend en beperkt toegankelijk.
 • De afstands- en hygiëneregels en de algemene mondmaskerplicht op de campus blijven gelden.

Stages en werkplekleren

 • Stages en werkplekleren kunnen doorgaan, maar enkel als de stageplaats of werkplek dat toelaat. Download hier (voor studenten) je attest essentiële verplaatsing tijdens de avondklok.

Welzijn en welbevinden

 • Lukt thuis studeren niet (goed)? Studenten die nood hebben aan een stille studeerplek, kunnen van 3-6 november en vanaf 12 november terecht op de campus. Daar zullen een aantal veilige en stille plekken voorzien zijn. Raadpleeg hier het aanbod. 
 • Maak je je zorgen over het verloop van je studiejaar of heb je nood aan een babbel? Onze Stuvomedewerkers zijn er voor jou tijdens deze ongewone periode.

Gezondheid

Een aantal studenten  is getroffen door het coronavirus. We wensen hen van harte beterschap en een goed herstel. Daarnaast zijn er studenten die wachten op geruststelling na een hoogrisicocontact. Anderen zijn in quarantaine of dragen zorg voor iemand die ziek is.

 • Voor studenten en medewerkers: Lees hier meer over het bijzonder statuut Covid-19.
 • Vul dit formulier in als je een test ondergaat.

Jouw opleiding communiceert binnenkort over de concrete invulling voor jou. In afwachting hiervan blijft de huidige planning van kracht en kan je deelnemen aan de voorziene onderwijsactiviteiten.

Op het intranet voor studenten Mijn Dinar bundelen we de interne informatie met betrekking tot de maatregelen. Neem daar regelmatig een kijkje, want we werken de informatie stelselmatig bij.

Naar de startpagina op Mijn Dinar

Heb je vragen over het Coronavirus en onze maatregelen, contacteer corona@arteveldehs.be.

standaardmaatregelen hygiëne en routines bij covid-19 code oranje aan Arteveldehogeschool