Inhoud

Gespreid over een inleidende sessie komen achtereenvolgens de economische, sociale, culturele en politieke facetten van voeding en eetgewoonten ter tafel, met speciale aandacht voor de daarin besloten sociale differentiatie. In de tweede en afsluitende sessie kunnen liefhebbers ook aanschuiven voor het historisch walking dinner, het inmiddels beproefde én gesmaakte recept waarmee de studenten geschiedenis in de vorm van projectonderwijs creatief aan de slag gaan. Als toemaatje bij het hapje en het drankje wordt een inkijk geboden in de vakdidactische interne keuken van dit project. 

Doelgroep

Leerkrachten geschiedenis. Inhoudelijk zijn de sessies toegespitst op de leerinhouden van de eerste en de tweede graad. 


Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal: