Inhoud

In de eerste dagen postpartum komt het geregeld voor dat baby´s nog niet meteen voldoende in staat zijn om vaak en effectief te drinken aan de borst. De borstvoeding verloopt dan moeizaam en de baby heeft mogelijk bijvoeding nodig. De combinatie van moeizame aanlegsessies met daarna kolven en de baby bijvoeden, zijn belastend voor de moeders, vermoeiend voor de baby's, en leggen veel beslag op de zorgverleners. We bekijken een evidence based alternatieve benadering die effectief is, het moeder-baby-paar recht doet en die goed werkbaar is op de dienst. 

Werkwijze

Het programma omvat naast een aantal sprekers ook een interactief deel, waar met de aangeboden inzichten in groepsoverleg gebrainstormd wordt over de toepassing van de inzichten op de werkvloer. Dit levert een veelheid van ervaringen en ideeën die in het plenaire gedeelte weer nader gebundeld en uitgewerkt en besproken worden. 

Programma

17u00u-17u15: Verwelkoming

17u15: Instinctgedrag, responsiviteit, (huid)contact, biological nurturing 
Tom Van den Broeck (PLENAIR)

18u30: Regelmatig manueel kolven, colostrum bijgeven van lepeltje/spuitje, instinctieve benadering ipv uitputtende aanlegtechnieken cfr.Jane Morton 
Karin De Graaf (PLENAIR)

19u30-20u00: Uitleg doelstelling interactief deel met broodjes

20u00 Brainstorm ahv concrete vragen (interactief)

20u30-21u30: Terugkoppeling en afsluiting
 

 

Er werden voor deze vorming aanvragen gedaan voor accreditatie:

  • CERPS  (IBLCE- Internationale organisatie)
  • BFHI (babyfriendlyhospitalinitiative – FOD)
  • Permanente vorming voor vroedvrouwen – FOD