Inhoud

Demonstratieproeven zijn essentieel om de inhoud van het vak fysica te concretiseren. Ze worden gebruikt om vragen op te roepen, inhouden aanschouwelijk te maken en toepassingen te leggen met het dagelijkse leven. In deze workshop doorlopen leerkrachten zelfstandig de belangrijkste proeven fysica van de 1e graad natuurwetenschappen en de 2de graad fysica/natuurwetenschappen.

Deelnemers krijgen eveneens een digitale cursus met de beschrijving van alle proeven mee naar huis. Hiervoor wordt een extra kost van 15 euro aangerekend.

Doelgroep

Leerkrachten natuurwetenschappen (eerste en tweede graad) en leerkrachten fysica (tweede graad).


Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal: