Wat is Design Thinking?

​"Design thinking is a creative act and lets teachers understand that the act of creating a really effective learning environment is an art that 
is both reflective and intentional. If we want to change education and learning to make it more relevant, more effective and more enjoyable for all involved, teachers need to be the entrepreneurial designers and redesigners of the “systems” of schools and of the schools themselves."

Design Thinking (DT) is een methodiek, gebaseerd op processen binnen productontwikkeling en -innovatie. Op een creatieve manier zoeken we naar een oplossing voor een bepaald probleem of professionele nood.

DT is een ideale methodiek om samen ideeën te delen en te verrijken. Talenten worden ingezet en gemaximaliseerd, welke resulteren in een ‘gedragen’ en een bruikbaar resultaat. Het is een concrete methodiek die ontwikkelen/ ontwerpen centraal stelt. ‘Echte’ dingen worden gemaakt, maar ook visies ontwikkeld.

Centraal bij DT staat telkens de vraag ‘waarom’ die verschillende perspectieven, oorzaken en verbanden wil blootleggen. DT is een trainen in creatief en toekomstgericht denken dat aansluiting vindt bij systeemdenken, actievaardigheid en participatie. Denkprocessen worden aanschouwelijk gemaakt, beredeneerd, afgestemd, gecreeërd en uitgetest. Het is een gelaagd proces dat specifieke begeleiding, zorg, ruimte en tijd vereist.

Binnen de Arteveldeschool werden op basis van de literatuur en testen de volgende fases ontwikkeld:


Inhoud

Sessie 1

 • Kennismaken met design thinking
 • Werkmomenten waarbij processen van DT doorlopen worden
 • Voorbeelden uit de verschillende praktijken

Sessie 2

 • Noden in kaart brengen van de deelnemers
 • Tools aanreiken om ermee aan de slag te gaan
 • Plan van aanpak opstellen

Sessie 3

 • Voorstelling van de resultaten
 • Terugkoppeling aan de theorie

Doelgroep

 • leerkrachten secundair onderwijs (binnen hun lespraktijk)
 • directie en leidinggevenden (die bijvoorbeeld een pedagogisch project willen vormgeven)
 • pedagogisch begeleiders (die bijvoorbeeld een professionaliseringstraject willen vormgeven)
 • docenten hoger onderwijs (toepasbaar binnen hun eigen olods of projecten)

 


Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal: