Klasbezoek Lights on Van Eyck

Lights on Van Eyck is een digitale en muzikale beleving van het oeuvre van Jan Van Eyck (1390-1441) in de Gentse Sint-Niklaaskerk. Op alle muren en gewelven van het gebouw is gedurende een twintigtal minuten een uitzonderlijk lichtspektakel te zien, waarin fragmenten uit het werk van de grootmeester worden geprojecteerd. Het oeuvre van Van Eyck komt als het ware tot leven met behulp van muziek van de Estse componist Arvo Pärt. Als bezoeker word je dus op een unieke manier ondergedompeld in de kunst van Van Eyck.

Ontdek heel wat ideeën om je lessen over Jan Van Eyck en zijn uitzonderlijke oeuvre vorm te geven

Voor leerkrachten uit de derde graad van het lager onderwijs of de eerste graad van het secundair onderwijs hebben we een inspiratiebundel klaar. De lesdoelen en leerinhouden die je daarin vindt, zijn ontwikkeld door studenten Educatieve Bachelor Lager Onderwijs en Secundair Onderwijs. De bundel reikt suggesties aan om na het bezoek aan Lights on Van Eyck aan de slag te gaan in de klas.

Inhoud

De inspiratiebundel reikt twee in detail uitgewerkte lessuggesties aan. In het najaar zullen er op een digitaal platform meerdere lessuggesties te vinden zijn. Als leerkracht kan je er ideeën sprokkelen om je lessen over deze uitzonderlijke kunstenaar en zijn oeuvre vorm te geven. Bij elke lessuggestie komen telkens de volgende elementen aan bod:

  •  Eindtermen. De les vertrekt steeds vanuit de eindtermen 'Muzische vorming'/'Mens en Maatschappij' van het lager onderwijs en/of de eindtermen 'Cultureel bewustzijn' en 'Culturele expressie' van het secundair onderwijs.
  • Culturele vaardigheden. Volgens de cultuurtheorie 'Cultuur in de Spiegel' kunnen er vier culturele vaardigheden aan bod komen in cultuureducatie: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Voor elke les wordt aangegeven welke culturele vaardigheden centraal staan.
  • Lesdoelen. De geselecteerde eindtermen werden vertaald in concrete lesdoelen.
  • Lesverloop. Er wordt een beknopt scenario voor de les voorgesteld.
  • Leerinhoud. In deze rubriek wordt de leerinhoud samengevat die de leerlingen zullen verwerven in de les. 
  • Achtergrondinformatie. In dit luik wordt er extra informatie meegegeven aan de leerkracht om zich verder te verdiepen in de leerinhoud. 

Je verkrijgt de bundel eenvoudig op aanvraag

Vraag hem eenvoudig aan via een e-mail naar Sven De Maertelaere (sven.demaertelaere@arteveldehs.be) of Katrien Denaeyer (katrien.denaeyer@arteveldehs.be)

Koop hier je tickets