Rolmodellenwerking

Via de rolmodellenwerking kunnen (kwetsbare) jongeren met al hun vragen over het hoger onderwijs, terecht bij rolmodellen. Dat zijn studenten die een paar jaar geleden, net als de leerlingen nu, in een moeilijke situatie verkeerden en hun ervaring met hen delen.

Veel leerlingen blijven met twijfels zitten ondanks het uitgebreide aanbod van infomomenten over het hoger onderwijs. Vaak is de barrière te groot om medewerkers van de hogeschool aan te spreken. Door te werken met generatiegenoten verlagen we de drempel voor jongeren om vragen te stellen zoals ‘hoe gaat het er nu echt aan toe in de opleiding?’.

Hoe werkt het? 

Het rolmodel vertelt aan kleine groepjes over zijn/haar persoonlijke ervaring van het hoger onderwijs, over de plus- en minpunten, de successen en valkuilen, de lessen, de blokperiode, de examens, …. Daarnaast kan de jongere zelf ook vragen stellen, bijvoorbeeld of de opleiding voldoet aan de verwachtingen van de student, of er nog veel taken gemaakt moeten worden naast de het studeren, …

Het is niet de bedoeling dat het rolmodel aan studiekeuzebegeleiding doet aangezien daarvoor een gespecialiseerd team van medewerkers van de Arteveldehogeschool klaarstaat. Daarentegen moeten rolmodellen de leerlingen sensibiliseren. Dat kan tijdens de volgende activiteiten:

  • Als ervaringsdeskundige tijdens rondetafelgesprekken met laatstejaarsleerlingen ASO, TSO, BSO en KSO in Oost-Vlaamse secundaire scholen
  • Als ervaringsdeskundige op de studie- en informatiedagen (SID-in) en infodagen van de Arteveldehogeschool
  • Als gesprekspartner bij conversatietafels met anderstalige nieuwkomers (bijvoorbeeld vluchtelingen).

Rolmodellen bij jouw school op bezoek?

Alle Vlaamse secundaire scholen kunnen vijfde- of zesdejaars in contact laten komen met rolmodellen. Bij scholen gevestigd in Gent bestaat de mogelijkheid dat 10-15 rolmodellen de secundaire school bezoeken. Scholen buiten Gent kunnen zelf naar de Arteveldehogeschool komen en zo met een aantal rolmodellen in contact komen. Aan de hand van kleine groepjes en spelletjes wordt het ijs gebroken zodat de leerlingen hun vragen durven stellen.

Secundaire scholen die meer informatie wensen over de rolmodellenwerking, kunnen Nele Pierlet contacteren per mail (nele.pierlet@arteveldehs.be) of telefonisch op het nummer 09 234 92 27.  

Wie zijn de rolmodellen? 

Al onze rolmodellen hebben minstens 60 studiepunten behaald en hebben een opleiding genoten rond gesprekstechnieken, interculturele communicatie en de structuur van het hoger onderwijs. Het zijn enthousiaste ouderejaarsstudenten die zich een volledig academiejaar vrijwillig inzetten om leerlingen te vertellen over hun persoonlijke ervaringen met het hoger onderwijs.