Wil jij een rolmodel worden?

Wie kan rolmodel worden? 

Interesse om rolmodel te worden en jouw ervaringen met het hoger onderwijs te delen met anderen? Super! Je moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je studeert aan de Arteveldehogeschool, Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Odisee, Luca School of Arts of je volgt een graduaatsopleiding
 • Je bent reeds voor minstens 60 studiepunten geslaagd
 • Je bent een vlotte babbelaar
 • Je wil je 1 academiejaar lang vrijwillig engageren om een aantal schoolbezoeken te doen
 • Je bent bereid 1 dag vorming te volgen.

In het bijzonder moedigen wij de volgende studenten aan om zich te engageren als rolmodel:

 • Pioniersstudenten (eerste in de familie)
 • Studenten met een atypische vooropleiding (KSO, BSO)
 • Beursstudenten
 • Studenten met een functiebeperking (leerstoornis, angststoornis, fysieke beperking, chronische ziekte, …)
 • Studenten met een bepaalde ervaring: op kot zitten, op Erasmus gaan, lid van een studentenvereniging…
 • Anderstalige studenten
 • Werkstudenten
 • Studenten met vluchtelingenstatuut of migratie-achtergrond
 • Studenten met topsportstatuut, politiek mandaat, kunstenaarsstatuut
 • Studenten met gezinslast.

What’s in it for me?

 • Je kan gratis deelnemen aan de vormingsdag rond gesprekstechnieken en de structuur van het hoger onderwijs
 • Je kiest zelf aan welke activiteiten je (niet) deelneemt. Bij minstens drie deelnames ontvang je op het einde van het academiejaar een certificaat
 • Praktijkervaring is een surplus op jouw CV
 • Wij kunnen aanbevelingsbrieven schrijven voor jouw (internationale) stageplaatsen
 • Leuke extra activiteiten worden gesponsord door de instellingen: quiz, bowlen, improvisatie-theater…
 • Je krijgt de mogelijkheid extra gratis trainingen te volgen gesponsord door de instellingen: leren presenteren, tips voor sollicitaties, leren netwerken en leren omgaan met stresssituaties…
 • Jouw didactische en communicatieve vaardigheden worden versterkt
 • Je helpt anderen enorm door jouw ervaringen te delen
 • Je bouwt een uitgebreider netwerk op met medestudenten van andere opleidingen en hogeronderwijsinstellingen
 • Je bent verzekerd tijdens alle activiteiten
 • Jouw vervoersonkosten worden vergoed
 • Er is een broodjesmaaltijd en drank voorzien bij elke vorming en training
 • Je maakt deel uit van een geëngageerd team.

Wie zich wil inschrijven als rolmodel of meer informatie wil, contacteer Nele Pierlet per mail (nele.pierlet@arteveldehs.be) of telefonisch op het nummer 09 234 92 27.