Rolmodellenwerking

Veel leerlingen blijven met twijfels zitten ondanks het uitgebreide aanbod van infomomenten over het hoger onderwijs. Vaak is de barrière groot om medewerkers van de hogeschool aan te spreken. Door te werken met generatiegenoten verlagen we de drempel voor jongeren om vragen te stellen zoals ‘hoe gaat het er nu echt aan toe in de opleiding?’.

Wie zijn de rolmodellen? 

Al onze rolmodellen hebben minstens 60 studiepunten behaald en hebben een opleiding genoten rond gesprekstechnieken, interculturele communicatie en de structuur van het hoger onderwijs. Het zijn enthousiaste ouderejaarsstudenten die zich een volledig academiejaar vrijwillig inzetten om leerlingen te vertellen over hun persoonlijke ervaringen met het hoger onderwijs.

Hoe werkt het? 

Het rolmodel vertelt aan kleine groepjes over zijn/haar persoonlijke ervaring van het hoger onderwijs, over de plus- en minpunten, de successen en valkuilen, de lessen, de blokperiode, de examens, …. Daarnaast kan de jongere zelf ook vragen stellen, bijvoorbeeld of de opleiding voldoet aan de verwachtingen van de student, of er nog veel taken gemaakt moeten worden naast het studeren, …

Het is niet de bedoeling dat het rolmodel aan studiekeuzebegeleiding doet aangezien daarvoor een gespecialiseerd team van medewerkers van Arteveldehogeschool klaarstaat. Daarentegen moeten rolmodellen de leerlingen sensibiliseren. 

Rolmodellen bij jouw school op bezoek?

Alle Vlaamse secundaire scholen kunnen vijfde- of zesdejaars in contact laten komen met rolmodellen. Bij scholen gevestigd in Gent bestaat de mogelijkheid dat 10-15 rolmodellen de secundaire school bezoeken. Scholen buiten Gent kunnen zelf naar Arteveldehogeschool komen en zo met een aantal rolmodellen in contact komen. Aan de hand van kleine groepjes en spelletjes wordt het ijs gebroken zodat de leerlingen hun vragen durven stellen.

Voor onze rolmodellenwerking werken wij samen met UGent, HoGent, Odisee, Luca School of Arts en de Associatie UGent. Secundaire scholen die meer informatie wensen over de rolmodellenwerking, kunnen Nele Pierlet contacteren per mail (nele.pierlet@arteveldehs.be) of telefonisch op het nummer 09 234 92 27, of rechtstreeks contact opnemen met de coördinatie van de rolmodellenwerking via rolmodellenwerking@augent.be