Experten en lesgevers Arteveldehogeschool Balans

Elk van onze lesgevers, vormingsmedewerkers,… gaat volgens dezelfde visie te werk en zijn:

  • Allen verbonden met de organisatiepraktijk van alledag.
  • Geschoold en gegroeid vanuit het volwassenenonderwijs in Balans.
  • Experten vanuit gezamenlijk co-creatief zoeken, toepassen en leren.
  • Gekend en gewaardeerd vanuit diverse sectoren.
  • Met nadruk op een verbindende zorg voor individu, team en organisatie.
  • Jarenlange ervaring met leiderschap, management en coaching.

Naar startpagina Arteveldehogeschool Balans