Postgraduaten Arteveldehogeschool Balans

Dit zijn postgraduaten voor medewerkers uit de welzijnssectoren, onderwijs en gezondheidszorg én voor iedereen met interesse in leiderschap. Elk postgraduaat vertrekt vanuit dezelfde visie op leiderschap.

3 postgraduaten waarin je jouw leiderschapsvaardigheden versterkt...

 

Postgraduaat Kaderopleiding hoofdverpleegkundige

Je leert je leiderschapsvaardigheden en competenties in te zetten op de werkvloer. Dit postgraduaat komt in aanmerking als vereiste bijscholing kaderopleiding én als functiecomplement. Voor(hoofd)verpleegkundigen en paramedici in de brede gezondsheidszorg.
Meer info

Postgraduaat Oriënteren op leidinggeven

Je verbindt je leiderschapsvaardigheden met de doelen van je team, afdeling en organisatie. Voor basismedewerkers met de ambitie om leiderschap op te nemen.
Meer info

Postgraduaat Leiden en begeleiden

Je verbindt basis en beleid en begeleidt een team doorheen verandering en vernieuwing. Voor leidinggevenden.
Meer info

... en 3 postgraduaten die ingaan op beleid maken, leiding geven en veranderings- en leerprocessen aansturen.

 

Postgraduaat Leiden van een organisatie

Je leert beleid maken van en leidinggeven aan een organisatie. Voor directies en hogere leidinggevenden.
Meer info

Postgraduaat Leiden van een school

Je leert beleid maken van en leidinggeven aan een school. Voor algemene en adjunct-directies van scholen en scholengemeenschappen en voor mensen die ambitie hebben om schoolleider te worden.
Meer info

Postgraduaat Leren en ontwikkelen in organisaties

Je stimuleert het leren en ontwikkelen in organisaties via coachen, adviseren, trainen en superviseren. Voor mentoren, supervisoren, trainers, coaches, stafmedewerkers en consultants

Meer info

Deze 6 postgraduaten diepen allemaal gelijkaardige thema's uit zoals:

  • persoonlijk leiderschap,
  • participatie,
  • zelfsturing,
  • coaching,
  • optimaliseren van beleidsvoerend vemogen,
  • aansturen van medeverantwoordelijkheid,
  • teamleren,
  • stroomlijnen van processen van behoud en verandering in je organisatie.

-- Naar startpagina Arteveldehogeschool Balans --