Waarom Arteveldehogeschool Balans

Schrijf je in voor de infodag rond de bijscholingen en studiedagen van Balans

Arteveldehogeschool Balans staat voor inspirerend leiderschap met impact. Leiderschap zien we als een systemisch en circulair proces van leiden en volgen binnen een welbepaalde betekenisverlenende context.

Leiderschap overstijgt sectoren en functies, ze is verankerd in de levende thema’s die er toe doen op de werkvloer:

 • besef van invloed
  Les over uitbreiding en verdieping leiderschap
 • verbindende communicatie
 • voortdurende processen van behoud en verandering
 • bevorderende teamdynamieken creëren en stimuleren
 • innovatief én doelgericht én methodisch werken
 • sturen naar zelfsturing,
 • … 

Persoons-, praktijk- en procesmatig werken met deze thema’s heeft, naast effect en invloed op de werkvloer in de organistie, ook maatschappelijke impact.

De krijtlijnen doorheen het aanbod van Arteveldehogeschool Balans

Ervaringsgericht leren vanuit praktijk, persoon en proces.

 • Systemisch leren vanuit het individu, het team en de organisatie.
 • Permanent leren vanuit het hier en nu en het daar en dan.

Een krachtige visie op leiderschap.

 • Praktische toepasbare en methodisch werkbare kaders.
 • Circulair leren met invloed en impact op de werkvloer en ver daarbuiten.

Actueel en vernieuwend opleidingsaanbod leiderschap.

 • Dienstverlening op maat van je organisatie.
 • Expertenteam leiderschapsonderzoek en -ontwikkeling.
   

Overzicht aanbod opleidingen en diensten

 

Postgraduaten vanuit Arteveldehogeschool Balans

Er zijn 6 postgraduaten voor medewerkers uit de welzijnssectoren, onderwijs en gezondheidszorg én voor iedereen met interesse in leiderschap.

Naar overzicht postgraduaten
 

Thematische bijscholingen vanuit Arteveldehogeschool Balans

Arteveldehogeschool plant diverse thematische bijscholingen rond leiderschap. Deze zullen doorheen het jaar aangevuld worden. Voor het academiejaar 2019-2020 staan deze thematische bijscholingen reeds gepland:

 • Leiden door vragen stellen
 • Een team leiden
 • Verborgen teamdynamieken op tafel
 • Begeleiding en aanpak van stress en burn-out
 • Coachend leiderschap en coachen op de werkvloer
 • Introductie themagecentreerde interactie
 • Omgaan met schitterend lastige mensen
 • Verbindende communicatie
 • Contextueel leidinggeven
 • Medewerkers leiden
 • Gezondheidszorg en recht

Naar overzicht bijscholingen

Arteveldehogeschool Balans verzorgt ook diensten op maat van je organisatie

Vorming en opleiding op de werkvloer betreffende tal van leiderschapsthema’s, individuele, team- en organisatiecoaching, intervisie, supervisie en faciliteren van leerprocessen in je organisatie, procesbegeleidingen n.a.v. beleidsplanning, samenwerking, reorganisatie, bemiddeling, …

Meer info over dienstverlening op maat

Naar startpagina Arteveldehogeschool Balans