Vorming

Arteveldehogeschool kan in overleg met uw organisatie een vormingspakket uitwerken dat tegemoet komt aan uw specifieke bijscholingsbehoefte. 

Ons aanbod voor vorming op maat leunt aan bij de thema's van onze 6 onderzoeks- en dienstverleningscentra en bij de specifieke expertisedomeinen van onze opleidingen.

Contacteer de contactpersoon vermeld bij elke opleiding voor meer informatie.