Contentmarketing

Master the art of storytelling in contentmarketingInleiding & content audit

We situeren even wat contentmarketing is, en bekijken dan hoe we een content-audit kunnen doen. De juiste doelen opstellen, de thema's bepalen, een keyword-audit doen horen hierbij.

Content plan

Vervolgens gaan we inplannen, zowel naar inhoud als naar kalender hoe we de juiste content naar het juiste publiek kunnen brengen. Op welke momenten willen we welke soort content op welk kanaal aanbieden? En wie gaat dat doen? Hoe moeten we dat coördineren? De verschillende stappen en tools om dat te doen worden hier besproken.

Content maken

De volgende logische stap is de content te maken. We onderscheiden hier de verschillende soorten: branded content, curated content en content die door het publiek zelf wordt aangeleverd. Ook gaan we even in op toppicking, op AuthorRank en op hoe we de content moeten optimaliseren voor een goede SEO.
De verschillende tools voor o.a. content curatie komen ook aan bod.

Contentmarketing trends

Hierin krijg je een kort overzicht in de nieuwe trends zoals contextual marketing, trigger-based marketing en engagement marketing?

Meten - monitoren - analyse

Contentmarketing is een continu proces. Telkens moeten we impact van wat we doen meten om bij te kunnen sturen. Wat we best kunnen meten, en welke tools we daarvoor ter beschikking hebben kom je hier te weten.


Overzicht van alle tools

In deze Powerpoint werden alle tools nog eens thematisch op een rijtje gezet

In volgende Protopage staan de belangrijkste tools kort uitgelegd