Help

Legende ECTS Fiche van opleidingen

Opleidingsonderdeel uit het gemeenschappelijke gedeelte van een opleiding
Opleidingsonderdeel uit een afstudeerrichting van een opleiding
Opleidingsonderdeel uit een keuzeoriëntatie van een opleiding
Opleidingsonderdeel uit een keuzeoriëntatie binnen een afstudeerrichting van een opleiding
Modeltraject: Een vooraf uitgetekend en aangeboden studietraject omvattende 60 of 30 studiepunten per academiejaar en dat door zijn onderwijskundige samenhang de student toelaat zijn diploma binnen de vooropgestelde minimumduur te behalen.
Schijf: Schijf is de term die binnen de Arteveldehogeschool gebruikt wordt om een deel van een modeltraject aan te geven. Een schijf is een voorgedefinieerd pakket van opleidingsonderdelen. Het aantal studiepunten binnen een schijf ligt niet vast. Binnen een opleiding kan een eerste modeltraject bestaan uit 3 schijven van ongeveer 60 studiepunten en een tweede modeltraject uit 6 schijven van ongeveer 30 studiepunten. Een derde modeltraject zou kunnen bestaan uit 5 schijven met respectievelijk 28,32,31,29 en 60 studiepunten.
Competentie: Competentie is het vermogen om adequaat te functioneren in een bepaalde (beroeps)context door het kiezen en gebruiken van de passende integratie van kennis, vaardigheden en houdingen. Op het einde van je opleiding beheers je de competenties die noodzakelijk zijn voor het overeenkomstige beroepenveld.
Component: Elke competentie bestaat uit de integratie van drie componenten: kennis, vaardigheden en attitudes. In sommige opleidingsonderdelen wordt gefocust op 1 of meerdere componenten zonder onmiddellijk de integratie te beogen.
Niveau 1: De student voert de competentie uit in een simulatie onder begeleiding en met veelvuldige tussentijdse feedback.
Niveau 2: De student voert de competentie uit in een complexe simulatie of eenvoudige reële situatie onder supervisie met beperkte tussentijdse feedback.
Niveau 3: De student voert de competentie autonoom uit in een complexe reële situatie. Hij kan de competentie aanwenden in uiteenlopende beroepssituaties en kan bij het aanwenden van de competenties omspringen met extra complicerende elementen.
Examenperiode: Er zijn per academiejaar 3 examenperiodes. Ze worden jaarlijks vastgelegd in de academische kalender. Deze kalender is onderdeel van het studiecontract.