Welkom

Uitgelicht

Welkom op ‘De Digitale Pengreep’

Deze website richt zich tot iedereen die betrokken is bij kinderen en jongeren met motorische schrijfmoeilijkheden. We zoeken naar middelen die het schrijfproces ondersteunen, stimuleren en waar nodig compenseren. Hiervoor schakelen we moderne technologieën in.

Alles wordt bekeken vanuit een therapeutische invalshoek, maar wordt toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.

Hetgeen u hier kan vinden is bedoeld als dynamisch naslagwerk en niet als een eindige lijst van mogelijkheden.

Deze website is nog volop in opbouw. Gelieve hier rekening mee te houden. Feedback is ten zeerste welkom.

Voor een meer uitgebreide beschrijving over ons en de website, klik gerust door naar ‘Visie en motivatie’.

 

Montessori ABC Games

 

 

Schermafbeelding 2017-06-22 om 21.49.56

Bij het opstarten van de applicatie komt het kind op een menu waar er drie keuzemogelijkheden zijn. De eerste mogelijkheid is om te duwen op een drukletter A. Zo komt het kind op een nieuwe pagina terecht en ziet het per letter steeds de druk- en kleine letter staan van een bepaalde letter. De applicatie spreekt dan de naam van de letter luidop uit. Als er met de vinger over het dier gewreven wordt komt er een woord tevoorschijn met de letter van het dier erin verwerkt. Zo leert het kind de verschillende letters en het verband leggen tussen de druk- en kleine letter. Door middel van pijltjes wordt er naar de volgende letter gegaan of terug gekeerd.

De tweede mogelijkheid in het keuzemenu is duwen op een drukletter A waar pijltjes en sterretjes op staan. Hier is het de bedoeling dat het kind de letters leert schrijven. Het kind krijgt de keuze met welke letters hij/zij wil starten. De drukletters of de kleine. Het kind komt dan op een pagina met twee grote horizontale lijnen. Daartussen moet de letter geschreven worden. Maar vooraleer de letter kan geschreven worden, verschijnt er een zinnetje waar de link tussen de letter en een voorwerp wordt gelegd. Daarna kan een volgende letter gekozen worden. De applicatie geeft aan waar te beginnen met schrijven. Dit gebeurt met een vinger door middel van een zwart bolletje in de letter. Een pijl duidt de richting aan waarin moet geschreven worden en een sterretje waar het eindpunt van de beweging ligt. Als dit goed lukt krijgt het kind een tweede letter maar dan zonder dit bolletje, pijltje en sterretje. Daarna kan een volgende letter gekozen worden. De letters kunnen aangepast worden van grootte. Bij elke goed geschreven letter krijgt het kind een geluid of stem te horen die het kind aanmoedigt. Bij een foutje wist de app de foutief geschreven stukjes en geeft de applicatie aan dat er een fout gemaakt is. Na twee keer dezelfde letter juist geschreven werd, krijgt het kind een score van 1 tot 3 sterren. Je kan altijd terug naar het menu via het huisje. Instellingen kunnen aangepast worden.

Deze instellingen zijn echter maar beperkt toegankelijk. Om deze instellingen volledig te kunnen gebruiken moet de betalende versie van deze app aangekocht worden. Deze kost 3,19 euro en biedt de mogelijkheid meerdere profielen aan te maken. De vooruitgang kan per profiel bijgehouden worden. In de gratis app kan gekozen worden tussen een mannelijke en vrouwelijke stem. Je bovendien een profiel aanmaken en jouw schrijfhand instellen.

De voertaal is Engels. De instructies en linken tussen de letters en woorden worden uitsluitend in deze taal gegeven. Een voordeel van de applicaties zijn de animaties, de kleuren en de beloningen. De visualisatie is een pluspunt.

Het doel van deze applicatie is zowel drukletters als kleine letters te leren (her)kennen en te leren schrijven. Ook fijn motorische vaardigheden worden hierbij geoefend.

Schermafbeelding 2017-06-22 om 21.50.18

Wannes Noens & Fleurine Vandecaveye- Bachelorproef ergotherapie- Arteveldehogeschool 2016-2017

 

Hip hop hen

Schermafbeelding 2017-06-22 om 00.00.01

Wanneer de applicatie opstart, wordt gevraagd een naam in te geven. Bij het hoofdmenu kan gekozen worden voor “trace”, “messages”, “colour” en “pre-writing”.

Wanneer “trace” gekozen wordt, verschijnt het volledige alfabet waaruit aangeduid kan worden welke letter geschreven wordt. Als een letter gekozen is, wordt voorgetoond hoe deze letter wordt geschreven en wordt de letter ook uitgesproken. Het is de bedoeling dat de letter met de vinger overtrokken wordt. Er wordt een beginpunt aangeduid, namelijk een kip. De letter schrijven wordt onderverdeeld in verschillende stappen. Het is daarbij de bedoeling dat de lijn telkens naar de kip wordt getrokken. Wanneer de letter juist geschreven is, wordt er zowel auditief als visueel beloond.

 

Bij het kiezen van “messages” is er de keuze om een zinnetje in het Engels te leren schrijven. De zin wordt aangetoond met stippellijnen. Het is de bedoeling dat deze overtrokken wordt met de vinger. Het beginpunt wordt aangeduid met de kip en deze moet dan bij het overtrekken van de lijnen gevolgd worden. Wanneer de volledige zin overtrokken is, wordt er zowel visueel als auditief beloond.

Wanneer gekozen wordt voor “colour” is het de bedoeling dat de letter wordt ingekleurd. Er kan gekozen worden voor verschillende kleurten,  maar ook voor bijvoorbeeld een potlood, wasco of een penseel. Als laatste is er de keuze voor “pre-writing”. Hierbij kan een tekening worden gekozen waarbij het de bedoeling is om de stippellijnen met de vinger te overtrekken. Het beginpunt wordt terug aangegeven met de kip en deze moet gedurende heel de oefening gevolgd worden. Zo wordt de tekening volledig afgewerkt.

 

Er is bij het hoofdmenu ook de keuze voor de “reset knop”. Daarbij worden alle oefeningen gewist en moet opnieuw de naam worden ingegeven. Wordt gekozen voor de “grown-up” toets dan is dit icoontje beveiligd voor de kinderen. Dit is enkel bedoeld voor de ouders, die daarbij meer informatie rond andere apps kunnen krijgen, deze app delen, tips kunnen vragen rond het leren schrijven, feedback kunnen geven over de applicatie en zien in hoever de applicatie beveiligd is wat de privacy voorwaarden betreft. Gedurende de hele applicatie kan gegradeerd worden doordat er verschillende diktes van de pen gekozen kunnen worden.

Bij iedere oefening is er ook een “home-knop”. Bij het indrukken ervan wordt terug gekeerd naar het hoofdmenu. Bij de oefeningen “messages” , “colour” en “pre writing” kan de oefening gedeeld worden via het icoontje “share” dat bovenaan rechts staat. Ook kan iedere oefening opgeslagen worden door het icoontje “save” dat eveneens bovenaan rechts staat.

 

De nadelen van deze applicatie zijn: de applicatie is niet gratis, de oefening wordt niet verbeterd, er wordt geen feedback gegeven, de taal is Engels.

 

De voordelen van deze applicatie zijn: er is een beloningssysteem, er kunnen verschillende accounts gemaakt worden, er is visuele en auditieve animatie, is zeer eenvoudig in gebruik, heeft een zeer aantrekkelijke lay-out, er is geen echt storende reclame alleen maar een icoontje dat verwijst naar ander gelijkaardige applicaties, er is veel keuzemogelijkheid, er wordt een begin- en eindpunt aangegeven en bij “grown-ups” staat er een veiligheidscode op zodat alleen de ouders de instellingen kunnen veranderen.

Schermafbeelding 2017-06-22 om 00.04.56

Wannes Noens & Fleurine Vandecaveye- Bachelorproef ergotherapie- Arteveldehogeschool 2016-2017