Het Arteveldehogeschool podolab of kortweg “AHS-Podolab” is gevestigd in de schoot van de opleiding Professionele Bachelor in de Podologie aan de Arteveldehogeschool te Gent.  De zorg, gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie, staat hier centraal!

Het AHS-Podolab heeft 3 kerntaken:
dienstverlening, onderzoek en onderwijs

Dienstverlening:
Het AHS-Podolab heeft tot doel voor pas afgestudeerde podologen een springplank te bieden om meer praktijkervaring op te doen binnen een voor hen vertrouwde omgeving.

Het AHS-Podolab richt zich in de eerste plaats naar samenwerking op “meso” niveau met andere organisaties.  Deze organisaties kunnen verenigingen, (sport)clubs of zelfs bedrijven zijn.  Deze structuur is noodzakelijk om niet in het vaarwater te komen van individuele podologen in de omgeving van de Arteveldehogeschool.  Iedereen kan, via hun organisatie die een samenwerkingsverband heeft met het AHS-Podolab, bij ons terecht voor vragen, advies en behandeling met betrekking tot het onderste lidmaat.  Hiervoor staan een team van professionele podologen, docenten, onderzoekers en gemotiveerde studenten klaar om u verder te helpen.

Meer informatie over dienstverlening vind je hier.

Onderzoek:
3 subdevisies binnen het AHS-Podolab hebben zo hun eigen onderzoekslijnen:

Mobicare: beweging, sport en de zorg staat centraal
Chronicare: de patiënt met een chronische aandoening staat centraal
Podocare: de specifieke podologische interventies staan centraal

Meer informatie over onderzoek vind je hier

Onderwijs:
Naast het reguliere programma Professionele Bachelor in de Podologie, aangeboden aan de Arteveldehogeschool, organiseert het AHS-Podolab verschillende postgraduaten, congressen en internationale modules.

Meer informatie over onderwijs vind je hier