mobirise.com

DOCENTEN

Wie wordt jouw docent?

vakdidactiek, praktijk, muzieksoftware, multimedia, muzikale vaardigheden, artistiek project en praktijkbegeleiding

slagwerk, multimedia, creatief musiceren, muzikale vaardigheden, begeleidingspraktijk piano, artistiek project en praktijkbegeleiding

koor en praktijkbegeleiding

muziektheorie, analyse, piano en praktijkbegeleiding

stemvorming, slagwerk, dansante vormen, pop-, wereld- en volksmuziek, ensemble, ritmisch-melodische vorming, muziekgeschiedenis en praktijkbegeleiding

harmonie, begeleidingspraktijk gitaar, ensemble en praktijkbegeleiding