Engineering!? Niet enkel voor ingenieurs…

Schrijf je binnenkort in!

Inhoud

Binnen het Vlaams onderwijs krijgt engineering niet expliciet een plaats, maar hier en daar zien we steeds meer toenaderingen, o.a. via het leerplan IW. Deze nascholing focust op engineering in de brede zin en dat berust op drie belangrijke principes: het legt een grote nadruk op engineering design vanuit een bepaalde nood; het omvat een zoektocht naar samenhang van wiskunde, wetenschap en technische kennis en het bevordert hogere denkvaardigheden. In deze workshop verkrijg je inhoudelijke en didactische achtergrondinformatie die leerkrachten in staat stellen om rijke engineeringslessen te realiseren. Deze workshop biedt een breed kader voor engineering toepasbaar zowel binnen basis- als secundair onderwijs. In de voormiddag wordt dit concreet gemaakt aan de hand van een uitgebreide voorbeeldactiviteit rond parachutes. Dit voorbeeld is bruikbaar op verschillende niveaus, voor verschillende leeftijden en doelgroepen. In de namiddag wordt dit kader uitgebreid besproken maar ook afgetoetst bij voorbeelden van de deelnemers zelf. Neem daarom zeker een eigen voorbeeldproject mee rond engineering. Dit hoeft zeker geen uitgewerkt project te zijn, een idee is zeker al voldoende. Deze voorbeelden worden dan verder in groep besproken. Tot slot wordt een overzichtje gegeven van interessante websites en bronnen.

Doelgroep

leerkrachten STEM en wetenschappen (eerste, tweede en derde graad)

Wanneer?

maandag 19/02/2018 van 9.00u tot 16.00u

Waar?

Campus Kattenberg - D0.01
Kattenberg 9
9000 Gent

Kostprijs

€75

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Jan De Lange - John De Poorter
Docent

Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal