Event logo

Vraaggestuurd werken versterken in jouw organisatie

Heb je interesse om met een kritische blik de mate van vraagsturing in jouw organisatie onder de loep te nemen en de vraagsturing te versterken? Wil je prioriteiten en verbeteracties in gang zetten? Wil je medewerkers en bestuur meetrekken in dit verhaal? Leer dan het ZIP-instrument te gebruiken om een Zelf-Inschatting te maken en Prioriteiten te stellen.