Event logo

Autismespectrumstoornissen

Een leerling met autisme denkt anders, verwerkt op een andere manier de informatie die op hem/haar afkomt (= autistisch denken). Daardoor gedraagt deze leerling zich vaak anders dan zijn klasgenoten. Het autistisch denken komt bij deze leerling met autisme vooral tot uiting op vlak van communicatie, sociale omgang en soepel denken en handelen.


Schrijf je in om hiermee aan de slag te gaan!