Event logo

Maak jezelf en je leerlingen mediawijzer
woensdag 20 februari 2019

Volgens de nieuwe eindtermen moeten we onze leerlingen mediawijzer maken. We moeten er m.a.w. voor zorgen dat de leerlingen op een kritische manier kunnen omgaan met (digitale) media. Die competenties aanleren is niet enkel de taak van de leraar ICT. Mediawijsheid wordt zo veel mogelijk vakoverschreidend aangepakt. Ben je er zelf klaar voor? Ben je zelf mediawijs genoeg?