Event logo

Bouwstenen voor lokale regie en netwerksamenwerking - editie 2021

Lokale besturen en hun medewerkers krijgen meer en meer een ‘regie-rol’ toegewezen om bij complexe maatschappelijke kwesties veranderingen op het terrein te realiseren. Sociale impact creëren vraagt een samenspel van diverse lokale actoren.

Hoe kan het lokaal bestuur deze regie-rol invullen? Welke stijl of aanpak werkt? Welke houding en vaardigheden zijn belangrijk voor de medewerkers? Wat zijn randvoorwaarden? En hoe kan de lokale overheid de samenwerkingsprocessen tussen de partners bevorderen? Hoe kan de dynamiek bewaard worden en hoe ga je om met de onderlinge verschillen? In welke volgorde pak je de zaken aan?

Deze bijscholing is gebaseerd op eigen praktijkgericht onderzoek en op de jarenlange ervaring van PRONET in het ondersteunen van samenwerking tussen organisaties.
Inschrijven
zonder account
Inschrijven als Artevelde
medewerker of student
Inschrijven met nieuwe
of bestaande account