Event logo

Begeleiding en aanpak van stress en burn-out - volzet (nieuwe reeks voorjaar 21)

Bijna 10 procent van de Belgische beroepsbevolking heeft last van burn-out klachten. Absenteïsme op het werk ten gevolge van stress blijft in stijgende lijn gaan.
Vroegtijdig herkennen en behandelen van burn-out en aanwakkeren van bevlogenheid bij de werknemer en binnen de organisatie zijn belangrijke factoren om mentale, emotionele en fysieke gezondheid te stimuleren.