Event logo

Leiden door vragen stellen

Hoe is het stellen van vragen de hefboomfunctie bij uitstek voor het stimuleren van verbinding, uitwisseling, empowerment en zelfsturing vanuit een waarderende benadering? Hoe help je mensen best om hun onvermoede potentieel uit zichzelf naar boven te halen?
Heb je ook het gevoel dat je al te snel met oplossingen komt aandraven als mensen jou een probleem voorschotelen? Spendeer je ook meer tijd aan het bieden van antwoorden dan aan het stellen van vragen?
Constateer je ook dat dit op korte termijn vruchten oplevert? (“Als ik het zelf doe is het sneller en beter gedaan!”) En ..., dat deze vorm van micromanagement op langere termijn meebrengt dat dezelfde problemen steeds terug op jouw bord terecht komen? En ..., dat je hierdoor op de duur zelf eventueel in de problemen komt?