Event logo

Instapcursus wiskunde i.f.v. mechanica - voor studenten podologie

Om voorbereid te kunnen starten met de opleiding podologie moet je bepaalde wiskundige basisvaardigheden goed onder de knie hebben om er op verder te bouwen in de lessen biomechanica. In deze instapcursus herhalen we deze basisvaardigheden.

  • Rekenen met een zakrekenmachine – volgorde van bewerkingen
  • Rekenen met machten met rationale exponenten
  • Oplossen van vergelijkingen – omvormen van formules
  • Functies: eerste- en tweedegraadsfuncties, homografische functie
  • Goniometrie in een rechthoekige driehoek
  • De goniometrische getallen van georiënteerde hoeken – goniometrische cirkel
  • Vectoren