Event logo

Instapcursus wiskunde - voor studenten grafische en digitale media

Om voorbereid te kunnen starten met de opleiding grafische en digitale media moet je bepaalde wiskundige basisvaardigheden goed onder de knie hebben om er op verder te bouwen in verschillende lessen (Colourscience, economie, ordermanagement, ...)

  • Machten – omzetten van eenheden
  • Omvormen van formules
  • Functies
  • Het concept integraal als oppervlakte – geen integratiemethodes
  • Matrices: basiskennis
  • Goniometrie in een rechthoekige driehoek
  • Oppervlakte en omtrek van rechthoeken en cirkels
  • Oppervlakte en volume van bollen, cilinders en balken
  • Stelsels van 2/3 vergelijkingen van de eerste graad met 2/3 onbekenden
  • Vergelijking van een rechte