Event logo

Instapcursus wiskunde - voor studenten OSO

In deze instapcursus worden een aantal rekenvaardigheden herhaald. Deze leerstof wordt beschouwd als basiskennis om te kunnen starten in de opleiding 'Educatieve bachelor voor het secundair onderwijs: onderwijsvak wiskunde'.

  • De getallenverzamelingen (natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen) 
  • Volgorde van bewerkingen
  • Vierkantswortels
  • Machten met gehele exponenten
  • Eerstegraadsvergelijkingen
  • Eerstegraadsfuncties
  • Vierkantsvergelijkingen
  • Tweedegraadsfuncties
  • Ontbinden in factoren