Event logo

Lerend netwerk (2) ‘Op weg met één leerling: hoe speel je in op de noden van één leerling? - inschrijving

Het lerend netwerk komt 8 keer samen, telkens op woensdagavond van 17.30 uur tot 21 uur.

Naast deze bijeenkomsten zijn er ook 3 avonden waarop er diverse workshops worden aangeboden.

 

Toelatingsvoorwaarde:

door je aan te melden verklaar je te voldoen aan de voorwaarde om minimum 1 dag per week actief zijn in het onderwijs (als leraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, ondersteuner, therapeut, …).

 

Geef bij de volgende stap aan voor welke focus je wenst in te schrijven (1 optie aanduiden):

  • Autismespectrumstoornissen - VOLZET
  • Fysieke beperking(en) - VOLZET
  • Hoogbegaafdheid 
  • Moeilijk hanteerbaar gedrag (kinderen)
  • Moeilijk hanteerbaar gedrag (jongeren)
  • Leerproblemen en -stoornissen - VOLZET
  • Socio-emotionele problemen - VOLZET

Locatie: campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent.

 

Data bijeenkomsten 2020: 05/02 - 12/02 - 19/02 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 22/04 - 06/05

Data workshops 2020: 04/03 - 01/04 - 13/05 

 

 

Je sluit aan bij de lerende netwerken die aangeboden worden in de bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs of zorgverbreding en remediërend leren. Het aantal externe deelnemers is beperkt tot 3 personen. Het lerend netwerk bestaat in totaal uit maximaal 25 deelnemers.

 

De betalingsinformatie ontvang je na de bevestiging van je deelname.