Inschrijvingen

Andere vragen?

Lees eerst aandachtig de algemene informatie
Vraag niet beantwoord? Contacteer de dienst studentenadministratie.

Heb je technische vragen?

Hoe vraag ik een nieuwe studentenkaart aan (bij diefstal of verlies)?

Studentenkaart kwijt? Mail naar studentenadministratie@arteveldehs.be.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Waar moet ik uitschrijven?

Uitschrijven gebeurt in twee stappen:

Wat zijn de gevolgen van uitschrijven?

Krijg ik mijn studiegeld terug ? Wat zijn de gevolgen voor mijn leerkrediet? Klik hier voor een antwoord op deze vragen. 

Kan ik als werkzoekende studeren met behoud van een uitkering?

Ja, de bacheloropleidingen VerpleegkundeLeraar kleuteronderwijs en Leraar lager onderwijs kan je volgen via een traject dat erkend  is door de VDAB. Daarnaast zijn er ook een aantal opleidingen die je als werkzoekende kan volgen mits toestemming van de VDAB.

Lees meer over studeren als werkzoekende.

Heb ik recht op educatief verlof?

  • Betaald educatief verlof kan toegekend worden aan werknemers in de privésector om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van het normale loon;
  • Meer info? Check de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid;
  • Benieuwd of de opleiding die je wilt volgen aan de Arteveldehogeschool erkend is om betaald educatief verlof te krijgen? Contacteer de dienst studentenvoorzieningen (stuvo).

Kan ik mijn kmo-portefeuille gebruiken?

Ja, als ondernemer kan je een opleiding aan de Arteveldehogeschool financieren via de kmo-portefeuille.

Let wel: de betaling gebeurt in dat geval via de kmo-portefeuille, niet bij de Arteveldehogeschool. Ons erkenningsnummer is DVO 101978.

Ontdek hoe kmo-portefeuille werkt en bekijk het stappenplan.

Kan ik betalen met opleidingscheques?

De Arteveldehogeschool is in het kader van opleidingscheques erkend als opleidingsverstrekker. Dat betekent dat je bij ons je opleiding met opleidingscheques kan betalen, als je aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Je hebt geen diploma hogere studies (bachelordiploma, diploma hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid);
  • De opleiding is erkend in het kader van betaald educatief verlof. Een overzicht van de erkende opleidingen vind je op de site van de VDAB.

Uitzondering: loopbaanbegeleiding

Volg je loopbaanbegeleiding, dan stel je samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je bij ons betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat je ons samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben. In dat geval kan het dus ook gaan over een bachelor-na-bacheloropleiding of een postgraduaat.

Opgelet: loopbaanbegeleiding zelf betaal je voortaan met loopbaancheques.

Meer informatie op de site van de VDAB

Hoeveel kost studeren?

De totale kostprijs van je studies is afhankelijk van verschillende factoren. Het inschrijvingsgeld speelt een grote rol: ben je beursstudent, bijna-beursstudent of niet-beursstudent? Ga je op kot of kies je voor pendelen?

Uit onderzoek blijkt dat een jaar studeren als kotstudent tussen € 3500 en € 4000 kost. Pendelaars kunnen tot de helft besparen. Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je een budget van € 250 tot € 350 voorzien voor de aankoop van studiemateriaal. Reken daarbij nog extra kosten voor bijkomende literatuur, specifieke uitrusting, werkmateriaal enzovoort.

NIEUW: maak met deze tool (selecteer hiervoor wel het voorgaande academiejaar) zelf een raming van de kostprijs. Opgelet: boeken en/of cursussen die in meerdere schijven (=jaren) gebruikt worden, worden bij elk van die schijven vermeld. Uiteraard moeten ze maar één keer aangekocht worden. Hou er ook rekening mee dat er bovenop het bekomen bedrag nog extra kosten kunnen komen, bijvoorbeeld voor studiereizen.

In de opleidingsbrochures van elke opleiding vind je ook een gedetailleerde raming van de studiekosten. Ga naar de pagina van de opleiding, en klik op "download de brochure".

Heb ik recht op een studietoelage?

Op basis van het inkomen van je ouder(s) of je eigen inkomen kan de dienst studentenvoorzieningen (stuvo) nagaan of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en een berekening maken.

Opgelet: De studietoelage is niet beschikbaar voor bachelor-na-bacheloropleidingen.

De studietoelage van de Vlaamse Overheid moet je zelf aanvragen, voor informatie hierover kun je de dienst studentenvoorzieningen contacteren.

Op de inschrijvingslocatie kan een stuvo-medewerker op basis van het aanslagbiljet van je ouders (inkomsten 2015, aanslagjaar 2016) inschatten of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Als dit het geval is, kan je onmiddellijk aan verminderd tarief inschrijven.

Je kan ook aan verminderd studiegeld inschrijven als je de brief met toekenning van school- of studietoelage 2016-2017 meebrengt op moment van inschrijven.

Als nadien blijkt dat je toch geen recht hebt op verminderd studiegeld, ontvang je een bijkomende factuur.

Daarnaast voorziet stuvo ook zelf in financiële ondersteuning: zo kan je bijvoorbeeld een voorschot op de studietoelage krijgen, een aanvullende of vervangende toelage of een intrestloze lening. Contacteer zeker je stuvo-medewerker als je vragen hebt over het financieren van je studies.

Meer info op www.studietoelagen.be.

Pagina's