Vragen over inschrijvingen

Hoe vraag ik een nieuwe studentenkaart aan? (bij diefstal of verlies)

Als je je studentenkaart kwijtgeraakt bent door diefstal of verlies, dan kan je een nieuwe aanvragen bij de dienst Studentenadministratie via studentenadministratie@arteveldehs.be en dan sturen zij een nieuwe studentenkaart op naar het onthaal van jouw campus. Bij afhaling wordt 10€ gevraagd, tenzij je een bewijs van aangifte van diefstal (politie) kan voorleggen.

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen of voor een speciaal traject inschrijven?

Wil je vrijstellingen aanvragen of een verkort traject volgen? Ga je starten in het afstandsonderwijs of via een SWITCH- of VDAB-traject? Wil je studeren via een credit-  of examencontract of starten in februari?

In al deze gevallen – en alleen in deze gevallen – moet je vooraf aan je inschrijving contact opnemen met de trajectbeheerder van de opleiding. Een overzicht van de trajectbeheerders per opleiding vind je hier. Samen bepalen jullie jouw opleidingsprogramma. Pas daarna kan je je persoonlijk komen inschrijven.

Waarom moet ik me online registeren?

Online registeren is niet verplicht en het is ook geen definitieve inschrijving.  Het versnelt alleen aanzienlijk jouw inschrijving!

Waar en wanneer kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor het academiejaar 2018-2019

Inschrijven kan elke weekdag van 9u tot 13u bij de dienst Studentenadministratie op campus Hoogpoort

Je kan gedurende heel het academiejaar inschrijven voor jouw opleiding. Maar opgelet, inschrijvingen na 15 oktober (voor het eerste semester of het volledige academiejaar) of na 1 maart (voor het tweede semester) kunnen enkel na een gesprek met de trajectbeheerder van de opleiding waarvoor jij wenst in te schrijven.

Inschrijven voor het nieuwe academiejaar (2019-2020)

Inschrijven voor het nieuwe academiejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf vrijdag 28 juni 2019

Vanaf wanneer kan ik online registeren?

De online registratie voor het nieuwe academiejaar opent altijd op de eerste infodag. Voor academiejaar 2019-2020 is dat vanaf zaterdag 23 februari 2019.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Als je je wenst uit te schrijven, maak je eerste een afspraak met je trajectbeheerder of trajectcoach van je opleiding. Samen hebben jullie een exitgesprek. Vervolgens stuur je een e-mail naar de dienst Studentenadministratie – zij zullen je uitschrijving administratief afwerken.

Hier vind je meer informatie over de gevolgen van uitschrijven op vlak van studiegeld, leerkrediet…

Als je je uitschrijft vóór de start van een postgraduaatsopleiding, dan krijg je 90% van het studiegeld terugbetaald. Eenmaal de opleiding gestart is, wordt het studiegeld niet meer terugbetaald, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of het tweede semester worden aangeboden (cfr artikel 9 van het studiecontract).

Hoe kan ik mijn inschrijvingsgeld (veilig) betalen?

Zowel bij het online herinschrijven als bij het de eerste inschrijving op de campus Hoogpoort kan je enkel betalen met Bancontact/Maestro.

Hou bij online betalen altijd rekening met de regels rond veilig betalen. Enkele tips:

  • Wij zullen nooit persoonlijke gegevens vragen zoals de pincode van je kaart;
  • Onze emailadressen eindigen altijd op @arteveldehs.be;
  • Controleer altijd hyperlinks in e-mails alvorens je erop klikt;
  • Plak de URL altijd in je eigen vertrouwde webbrowser;
  • Wij maken steeds gebruik van een beveiligde verbinding voor betaaltransacties. Deze kan je herkennen aan de melding https in plaats van http aan het begin van de hyperlink

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Je kan gedurende heel het academiejaar inschrijven voor jouw opleiding. Maar opgelet, inschrijvingen na 15 oktober (voor het eerste semester of het volledige academiejaar) of na 1 maart (voor het tweede semester) kunnen enkel na een gesprek met de trajectbeheerder van de opleiding waarvoor jij wenst in te schrijven.

Welke documenten moet ik meebrengen bij mijn inschrijving?

Voordat je persoonlijk langskomt om je in te schrijven, check je best welke documenten je nodig hebt bij je inschrijving:

  • Je identiteitskaart;
  • Je betaalkaart (betalen kan enkel met Bancontact/Maestro) voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

In onderstaande gevallen zijn er extra documenten vereist:

  • Je behaalde je diploma secundair onderwijs vóór 2005, via centrale examencommissie, via CVO of Syntra ? Breng dan zeker een kopie van dit diploma secundair diploma mee;
  • Je bent een (bijna-)beursstudent? Dan breng je een bewijs van vorig schooljaar/academiejaar mee als bewijs dat je toen recht had op een studiebeurs of bijna beurs; 
  • Je hebt geen diploma secundair onderwijs, maar slaagde wel voor het toelatingsonderzoek van de Associatie Universiteit Gent of een andere Associatie? Breng het bewijs van toelating + het bewijs van oriënterend gesprek (= Formulier van het toelatingsonderzoek ingevuld door onze trajectbeheerder) mee.

Ben je net afgestudeerd en heb je je diploma nog niet ontvangen? Dan kan je toch al inschrijven, maar je ontvangt nog geen logingegevens of studentenkaart. Die krijg je van zodra de dienst Studentenadministratie je diploma secundair onderwijs kan raadplegen in de databank hoger onderwijs (DHO).