Vragen over inschrijvingen

Terug naar de pagina's over inschrijven? Als nieuwe student of huidige student?

Vanaf wanneer kan ik online registeren?

De online registratie voor het nieuwe academiejaar opent altijd op de eerste infodag. Voor academiejaar 2020-2021 is dat vanaf zaterdag 7 maart 2020.

Waarom moet ik me online registeren?

Online registeren is niet verplicht en het is ook geen definitieve inschrijving.  Het versnelt alleen aanzienlijk jouw inschrijving!

Waar en wanneer kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor academiejaar 2020-2021

Inschrijven kan vanaf vrijdag 26 juni 2020 elke weekdag van 10u tot 16u bij de dienst Studentenadministratie op campus Hoogpoort
Opgelet vanaf 1 oktober veranderen de openingsuren:

Maandag 10-12u  
Dinsdag  10-12u  
Woensdag 10-12u 14-16u
Donderdag 10-12u  
Vrijdag 10-12u  


Andere momenten zijn mogelijk op afspraak.

Je kan gedurende heel het academiejaar inschrijven. Maar inschrijvingen na 15 oktober (voor het eerste semester of het volledige academiejaar) of na 1 maart (voor het tweede semester) kunnen enkel na een gesprek met de trajectbeheerder van de opleiding waarvoor jij wenst in te schrijven.

Welke documenten moet ik meebrengen bij mijn inschrijving?

Voordat je persoonlijk langskomt om je in te schrijven, check je best welke documenten je nodig hebt bij je inschrijving:

 • Je identiteitskaart;
 • Je betaalkaart (betalen kan enkel met Bancontact/Maestro) voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

In onderstaande gevallen zijn er extra documenten vereist:

 • Je behaalde je diploma secundair onderwijs vóór 2005, via centrale examencommissie, via CVO of Syntra ? Breng dan zeker een kopie van dit diploma mee;
 • Je bent een (bijna-)beursstudent? Dan breng je een bewijs van vorig schooljaar/academiejaar mee als bewijs dat je toen recht had op een studiebeurs of bijna beurs. Op de inschrijvingslocatie kan een stuvo-medewerker op basis van het aanslagbiljet (inkomsten 2018, aanslagjaar 2019) inschatten of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Als dit het geval is, kan je onmiddellijk aan verminderd tarief inschrijven;
 • Je hebt geen diploma secundair onderwijs en je wil starten aan de Arteveldehogeschool,  klik hier voor meer informatie. Breng bij inschrijving zeker het bewijs van toelating (geldig voor toelatingsonderzoek + toelatingsproef) + het bewijs van oriënterend gesprek (= Enkel van toepassing voor het toelatingsonderzoek ingevuld door onze trajectbeheerder) mee;
 • Je kiest voor een Engelstalige opleiding? Neem dan ook een bewijs mee dat je voldoet aan de Engelse taalvoorwaarden.

Ben je net afgestudeerd en heb je je diploma of getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad (enkel bij graduaatopleidingen van toepassing) nog niet ontvangen? Dan kan je toch al inschrijven, maar je ontvangt nog geen logingegevens of studentenkaart. Die krijg je van zodra de dienst Studentenadministratie je diploma secundair onderwijs of getuigschrift  kan raadplegen in de databank hoger onderwijs (DHO). 

Hoe kan ik mijn inschrijvingsgeld (veilig) betalen?

Zowel bij het online herinschrijven als bij de eerste inschrijving op campus Hoogpoort kan je enkel betalen met Bancontact/Maestro.

Hou bij online betalen altijd rekening met de regels rond veilig betalen. Enkele tips:

 • Wij zullen nooit persoonlijke gegevens vragen zoals de pincode van je kaart;
 • Onze e-mailadressen eindigen altijd op @arteveldehs.be;
 • Controleer altijd hyperlinks in e-mails alvorens je erop klikt;
 • Plak de URL altijd in je eigen vertrouwde webbrowser;
 • Wij maken steeds gebruik van een beveiligde verbinding voor betaaltransacties. Deze kan je herkennen aan de melding https in plaats van http aan het begin van de hyperlink

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen of voor een speciaal traject inschrijven?

Wil je vrijstellingen aanvragen of een verkort traject volgen? Ga je starten in het afstandsonderwijs of via een SWITCH- of VDAB-traject? Wil je studeren via een credit-  of examencontract of starten in februari?

In al deze gevallen – en alleen in deze gevallen – moet je vooraf aan je inschrijving contact opnemen met de trajectbeheerder van de opleiding. Een overzicht van de trajectbeheerders per opleiding vind je hier. Samen bepalen jullie jouw opleidingsprogramma. Pas daarna kan je je persoonlijk komen inschrijven.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Je kan gedurende heel het academiejaar inschrijven voor jouw opleiding. Maar opgelet, inschrijvingen na 15 oktober (voor het eerste semester of het volledige academiejaar) of na 1 maart (voor het tweede semester) kunnen enkel na een gesprek met de trajectbeheerder van de opleiding waarvoor jij wenst in te schrijven.

Hoe vraag ik een nieuwe studentenkaart aan?

Als je je studentenkaart kwijtgeraakt bent, dan kan je een nieuwe aanvragen bij de dienst Studentenadministratie via studentenadministratie@arteveldehs.be en dan sturen zij een nieuwe studentenkaart op naar het onthaal van jouw campus. Bij afhaling wordt 10€ gevraagd, tenzij je een bewijs van aangifte van diefstal (politie) kan voorleggen.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Als je je wenst uit te schrijven, maak je eerste een afspraak met je trajectbeheerder of trajectcoach van je opleiding. Samen hebben jullie een exitgesprek. Vervolgens stuur je een e-mail naar de dienst Studentenadministratie – zij zullen je uitschrijving administratief afwerken.

Hier vind je meer informatie over de gevolgen van uitschrijven op vlak van studiegeld, leerkrediet…

Als je je uitschrijft vóór de start van een postgraduaatsopleiding, dan krijg je 90% van het studiegeld terugbetaald. Eenmaal de opleiding gestart is, wordt het studiegeld niet meer terugbetaald, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of het tweede semester worden aangeboden (cfr artikel 9 van het studiecontract).