Vragen over studeren

Vragen over begeleiding en trajecten op maat, studentenvoorzieningen, …?

Raadpleeg de pagina’s Bij ons studeren.

Wat zijn ECTS-fiches en waar vind ik ze?

De ECTS-fiches bevatten het concrete opleidingsprogramma en de einddoelen van elke opleiding aan Arteveldehogeschool. Je kan de ECTS-fiches hier raadplegen.

Wat is een studiecontract? (studiecontract academiejaar 2020-2021 downloaden)

Als student sluit je bij je inschrijving een contract af met de hogeschool, en omgekeerd. Dat studiecontract omvat belangrijke bepalingen rond onderwijs, examens, evaluatie, gedragscode enzovoort.

Voor Bachelor, Graduaat en Bachelor-na-bachelor opleidingen


VOOR postgraduaat OPLEIDINGEN

Voor de postgraduaten geldt een specifiek studiecontract:

Kan ik als werkzoekende studeren met behoud van een uitkering?

Onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde opleidingen kan je inderdaad als werkzoekende studeren met behoud van je uitkering. Meer informatie over studeren als werkzoekende vind je hier.

Wat is het leerkrediet?

Via het leerkrediet wordt je studietempo opgevolgd. De tijd en de kansen die je krijgt om je diploma te behalen zijn immers door de overheid beperkt.

Het leerkrediet kan je vergelijken met een rugzak gevuld met 140 studiepunten. Bij de inschrijving haal je de studiepunten waarvoor je inschrijft uit je rugzak. Op het einde van het academiejaar krijg je de verworven credits (= studiepunten) terug. Bij de eerste 60 verworven studiepunten in het hoger onderwijs krijg je dubbel leerkrediet terug bij het behalen van credits.

Als je volgend jaar wilt gaan studeren, dan moet je beschikken over een positief leerkrediet (minimum 60 studiepunten). De stand van jouw leerkrediet kan je op ieder moment checken op de website www.studentenportaal.be van de Vlaamse Overheid. Bij onvoldoende leerkrediet wordt je inschrijvingsprogramma beperkt tot het beschikbare leerkrediet. Hiervoor neem je best eerst contact op met trajectbeheerder van de opleiding voor het opmaken van je inschrijvingsprogramma.

Het leerkrediet is enkel van toepassing voor bacheloropleidingen.

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden