Vragen over toelatingsvoorwaarden

Wat is een toelatingsonderzoek/toelatingsproef?

Bacheloropleidingen

Heb je geen diploma secundair onderwijs en ben je minimaal 21 jaar? Dan kan je deelnemen aan het toelatingsonderzoek (georganiseerd door de Associatie Universiteit Gent). 

Er zijn twee voorwaarden om deel te nemen aan het toelatingsonderzoek:

 • Leeftijd: je bent minimaal 21 jaar (of je wordt 21 jaar ten laatste op 31 december van het academiejaar waarvoor je zal inschrijven). Als je vluchteling of ontheemde bent, geldt deze leeftijdsbeperking niet.
 • Taal: voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarde.

Als je een bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool wil volgen en je wil hiervoor deelnemen aan het toelatingsonderzoek, dan maak je eerst een afspraak met een medewerker van de dienst Studieadvies. Dit kan door een moment aan te klikken voor het ‘toelatingsonderzoek’ in onze digitale agenda. Neem de 'Gids voor kandidaat-studenten' grondig door vóór het gesprek. . Tijdens het intakegesprek is er zeker ook tijd voor eventuele praktische - en inhoudelijke vragen.

Er worden twee toelatingsonderzoeken per jaar georganiseerd:

 • Starten in september: het toelatingsonderzoek vindt plaats in de maand juni. Het intakegesprek wordt dus best ingepland vóór midden mei.
 • Starten in februari: het toelatingsonderzoek vindt plaats in de maand november. Het intakegesprek wordt dus best ingepland vóór eind oktober.
   

Graduaatsopleidingen

Heb je geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens 3 jaar behaald is en ben je minimaal 18 jaar? Dan moet je eerst een toelatingsproef afleggen om toegelaten te worden tot de graduaatsopleiding.

Deze toelatingsproef bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden je taalvaardigheden getest en in het tweede deel gaan we na hoe het me je rekenvaardigheid gesteld is. Je kan de toelatingsproef maar één keer per academiejaar afleggen en je moet minstens de helft halen op beide delen van de toelatingsproef om je te kunnen inschrijven in een graduaatsopleiding.

De toelatingsproef wordt op onderstaande data georganiseerd aan het Instituut Rommelaere van de Associatie Gent voor academiejaar 2019-2020:

 • Donderdag 20 juni 2019 om 14u;
 • Donderdag 20 juni 2019 om 18u;
 • Zaterdag 7 september 2019 om 10u (volzet);
 • Vrijdag 13 september 2019 om 14u30.

Om je aan te melden voor deze proef stuur je alvast je naam (voor- en familienaam), e-mailadres, geboortedatum, GSM nummer en de graduaatsopleiding die je wenst te volgen door naar onze dienst Studieadvies

Wat zijn de Nederlandse taalvoorwaarden?

Om te kunnen starten met een Nederlandstalige opleiding (graduaat, bachelor of bachelor na bachelor opleiding) aan de Arteveldehogeschool moet je een Nederlands taalcertificaat kunnen voorleggen.

Als je je secundaire studies voltooid hebt  in één van de volgende landen, dan dien je geen extra Nederlands taalcertificaat voor te leggen: Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Nederland of Sint Maarten) en Suriname.

Voor alle andere kandidaat studenten aanvaarden we één van de volgende Nederlandse taalcertificaten :

 • Een bewijs dat ten minste één leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs met vrucht voltooid is;
 • Een bewijs dat je geslaagd bent verklaard voor een opleiding, of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 • Een attest van niveau 5 van een Talencentrum (UCT, ILT, HUB of Linguapolis);
 • Een certificerende taaltest van het Agentschap Integratie en Inburgering op niveau B2;
 • Een ITNA-certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen);
 • Een attest van CEF-niveau B2;
 • Het staatsexamen NT2 Programma II.

Voor de 2 eerste Nederlandse taalcertificaten in bovenstaande lijst hebben we geen specifieke geldigheidsdatum, maar de andere taalcertifcaten op deze webpagina mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

Onderstaande taalcertificaten zijn enkel geldig voor onze graduaatsopleidingen:

 • Een moduleattest 3.1 (Vantage mondeling) van een Centrum voor Volwassenenonderwijs;
 • Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) "Zakelijk professioneel" OF “Educatief Startbekwaam”.

Onderstaande taalcertificaten zijn enkel geldig voor onze bacheloropleidingen en bachelor-na-bacheloropleidingen:

 • Een attest van richtgraad 3 van een Centrum voor Volwassenenonderwijs;
 • Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) "Educatief Startbekwaam".

 

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er voor studenten met een buitenlands middelbaar diploma?

De volgende documenten moet een kandidaat student met een buitenlands diploma (secundair - en/of hoger onderwijs) toevoegen aan zijn online registratie voor een Nederlandstalige graduaat, bachelor of bachelor-na-bacheloropleiding:

 • Kopie van diploma(s): na controle van de online registratie zullen we je vragen om een gecertificeerde kopie van jouw diploma’s (secundair - en/of hoger onderwijs (hoger onderwijs diploma enkel verplicht voor bachelor-na-bacheloropleiding)) aan ons te bezorgen
  • Gecertificeerd” betekent dat de kopieën als authentiek verklaard worden door de onderwijsinstelling waar het diploma behaald is. Deze gecertificeerde kopieën worden, door de onderwijsinstelling zelf, verstuurd onder gesloten enveloppe, per post naar:
   Admissions Office
   Hoogpoort 15
   9000 Gent
  • Je diploma moet vergezeld zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits indien het origineel diploma niet in één van deze talen is.
 • Bewijs dat je voldoet aan de Nederlandse taalvoorwaarde;
   
 • APS certificaat (enkel van toepassing voor kandidaat studenten uit de Volksrepubliek China die een studentenvisum nodig hebben).

Wat is de verplichte instaptoets voor lerarenopleidingen?

Als je je wilt inschrijven voor een lerarenopleiding (Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs) dan moet je in heel Vlaanderen verplicht een instaptoets afleggen. Meer informatie over deze instaptoets, waar en wanneer je deze kan afleggen vind je hier.

Wat is een instroomprocedure?

Sommige opleidingen maken gebruik van een instroomprocedure. Dit is een verplicht gesprek, niet met de bedoeling om je al dan niet als student te selecteren, maar om samen na te gaan of de gekozen opleiding iets voor jou is.

Pas na dit instroomgesprek kan je je inschrijving verder afwerken.

Deze opleidingen maken gebruik van een instroomprocedure:

Welke toelatingsvoorwaarden zijn er?

 • Om een Nederlandstalige graduaatsopleiding te volgen heb je een geldig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs nodig dat minstens 3 jaar geleden behaald is OF een diploma secundair onderwijs en je moet voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarde.
   
 • Om een Nederlandstalige bacheloropleiding te volgen heb je een geldig diploma secundair onderwijs nodig en je moet voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarde.
   
 • Om een Nederlandstalige bachelor-na-bacheloropleiding te volgen heb je een geldig bachelor- of masterdiploma nodig en je moet voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarde.