Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

FAQ CRT

Wanneer start de opleiding?

Het academiejaar start op 20 september 2021. Er zijn twee semesters (september – januari en februari – juni). Tussen de twee semesters zit een week vakantie (7 tot 11 februari 2022).

Wanneer kan ik info krijgen over de opleiding?

De infodagen van de opleiding voor het volgende academiejaar vind je hier.  Op deze uitgebreide infodagen kan je informatiesessies volgen, cursussen inkijken en spreken met de lesgevers (en eventueel aanwezige studenten) van de opleiding. 

Op de infoavond 'blijven leren'  vind je een overzicht van alle opleidingen die je na jouw afstuderen kan volgen. Er is dan niemand aanwezig van de opleiding. 

Welke dagen van de week moet ik mij kunnen vrij maken voor de opleiding? Kan ik deze opleiding combineren met werk?

De onderwijsactiviteiten gaat uitsluitend door op maandag en vrijdag. Alle lessen (ook examens) gaan door op deze dagen. De andere dagen van de week zal nooit beroep worden gedaan op studenten. Dat wil zeggen dat deze opleiding kan worden gecombineerd met een (halftijdse) job.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor deze opleiding?

De opleiding creatieve therapie is een banaba-opleiding. Ze is er dus op gericht om een aanvulling en/of een verdieping te zijn op een aantal bachelor- en/of master- opleidingen in de zorg , in het onderwijs, of in de kunsten. Het opleidingsprogramma is ook op deze (verdiepende) manier opgesteld.

De mogelijkheid voor vrijstellingen is dus eerder beperkt.

Na het succesvol doorlopen van de instroomprocedure zal je worden uitgenodigd voor een gesprek met de trajectbegeleider. Wanneer je vermoedt dat je de competenties van één of meerdere vakken reeds hebt behaald in een vorige opleiding, kan je dit ter sprake brengen in het gesprek met de trajectbegeleider. Zij zal je de procedure uitleggen om de vrijstelling aan te vragen.

Het medium van mijn keuze start dit jaar niet op. Wat nu?

Er zijn twee mogelijkheden.

  1. Een persoonlijk deeltraject

Je kan ervoor kiezen om toch de instroomprocedure te doen dit jaar. Als je deze succesvol doorloopt, kan je starten met het voortraject in september van ditzelfde jaar. Je kan in dit geval enkel de algemene vakken volgen van het voortraject. De mediumspecifieke vakken kan je het daaropvolgend academiejaar volgen. 

Let op: deze optie zorgt ervoor dat jouw opleiding vier jaar (deeltijds) zal duren. Dit komt omdat je de mediumvakken van het voortraject niet gelijktijdig kan volgen met de mediumvakken van het eerste banaba-jaar. Deze zijn inhoudelijk opeenvolgend. (volgtijdelijkheid)  De eerste twee jaren zijn in dit geval ‘lichte’ jaren (Je neemt minder studiepunten op per academiejaar). Pas daarna start je met de banaba-jaren.

  1. Een modeltraject

In dit geval wacht je een jaar om de aanmeldingsprocedure te doen en bij een succesvolle instroomprocedure, start je de opleiding in september van het daarop volgende academiejaar. Je kan de opleiding doen in drie jaar, als je voor dit modeltraject kiest.

Is er een individueel traject mogelijk binnen de opleiding?

Het is zeker mogelijk om een individueel traject op jouw maat uit te stippelen. Dit wordt een persoonlijk deeltraject genoemd. Nadat je de instroomprocedure succesvol hebt doorlopen, word je uitgenodigd voor een gesprek met de trajectbegeleider van de opleiding. Samen met haar wordt, indien nodig, een persoonlijk deeltraject uitgestippeld.

Afstandsonderwijs is niet mogelijk.

Komt mijn opleiding in aanmerking als vooropleiding voor de banaba creatieve therapie?

Wat je kan vinden op onze website bij 'toelatingsvoorwaarden' zijn ‘studiegebieden’. Iedere Vlaamse opleiding valt onder één of meerdere studiegebieden.  Bijvoorbeeld: de opleiding ‘bachelor in de pedagogie van het jonge kind’ valt onder drie studiegebieden, nl.  Onderwijs, gezondheidszorg en sociaal-agogisch werk. Deze komt dus in aanmerking als vooropleiding voor de banaba creatieve therapie. Het studiegebied waaronder een opleiding valt kan je terugvinden op  https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php 

Wanneer je een bachelor- of masterdiploma hebt uit een andere studierichting dan de vooropgestelde studierichtingen terug te vinden bij 'toelatingsvoorwaarden' kan je, mits grondige motivatie, eventueel toch de instroomprocedure volgen. Wend je hiervoor naar info.creatievetherapie@arteveldehs.be

Wat is het verschil met de CR@C-opleiding?

De Cr@C-opleiding focust op het inzetten van creativiteit in de begeleiding van veranderingsprocessen. Je leert hoe je de kracht van een creatief medium kan gebruiken om mensen in beweging te laten komen rond een thema/inhoud dat hen op dat moment beroert. Hierbij legt de Cr@C-opleiding niet de nadruk op groepen met psycho-sociale problemen of psychiatrische stoornissen. Je krijgt er creatieve tools aangereikt om begeleidingsprocessen niet-verbaal te ondersteunen.

De opleiding Bachelor na bachelor in de creatieve therapie is een therapeutische opleiding die zich richt op therapeutische hulpverlening aan mensen die psychisch lijden.

Hoe kan een filmpje met beeldende werken worden toegevoegd aan het aanmeldingsformulier?

Dit wordt vaak op deze manier gedaan: er worden foto’s gemaakt van de 2D werken en het 3D werk. Deze foto’s worden ingevoegd in een powerpointpresentatie. Deze powerpointpresentatie wordt als video opgeslagen en op youtube geplaatst. Tussen de foto’s kan tekst worden geplaatst. De link naar youtube kan worden ingevoegd in het aanmeldingsformulier.

Kan ik een studietoelage ontvangen om deze opleiding te volgen?

Alleen voor het voortraject (ons eerste jaar) kan je een studietoelage vragen omdat dit valt onder een bacheloropleiding.

Voor een banaba-opleiding (onze twee volgende jaren) kan je geen studietoelage aanvragen.

Let op: je kan slechts een studietoelage aanvragen voor maximum 2 bacheloropleidingen. Als je reeds in jouw basis bacheloropleiding een studietoelage kreeg, dan zet je nu de 'tweede opleiding’ in, ook al kan je maar 1 jaar toelage aanvragen.

Je komt enkel in aanmerking als je ingeschreven bent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten. Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage.

Voor het aanvragen van een studietoelage kan je, na inschrijving, geholpen worden door onze dienst Stuvo. (studentenvoorzieningen) Zij doen berekeningen, kunnen een voorschot geven, bekijken onder welk statuut de aanvraag kan worden gedaan (als zelfstandig student of student ten laste), enz...

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden