Op basis van het inkomen van je ouder(s) of je eigen inkomen kan de dienst studentenvoorzieningen (stuvo) nagaan of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en een berekening maken.

Opgelet: De studietoelage is niet beschikbaar voor bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten.

De studietoelage van de Vlaamse Overheid moet je zelf aanvragen, voor informatie hierover kun je de dienst studentenvoorzieningen contacteren.

Op de inschrijvingslocatie kan een stuvo-medewerker op basis van het aanslagbiljet van je ouders (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018) inschatten of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Als dit het geval is, kan je onmiddellijk aan verminderd tarief inschrijven.

Je kan ook aan verminderd studiegeld inschrijven als je de brief met toekenning van school- of studietoelage 2018-2019 meebrengt op moment van inschrijven.

Als nadien blijkt dat je toch geen recht hebt op verminderd studiegeld, ontvang je een bijkomende factuur.

Daarnaast voorziet stuvo ook zelf in financiële ondersteuning: zo kan je bijvoorbeeld een voorschot op de studietoelage krijgen, een aanvullende of vervangende toelage of een intrestloze lening. Contacteer zeker je stuvo-medewerker als je vragen hebt over het financieren van je studies.

Meer info op www.studietoelagen.be.

Categorie Vragen over studiegeld