Een week voor de start van het academiejaar worden instapcursussen georganiseerd. Studenten worden verwacht op de introductiedagen bij de start van het academiejaar.

Semesters, examens en vakantieperiodes

De opleidingen aan de Arteveldehogeschool werken met een semestersysteem. Een academiejaar bestaat uit twee semesters.

De onderwijsactiviteiten van het eerste semester starten de derde week van september samen met de introductiedagen.
Tijdens het eerste semester zijn er geen onderwijsactiviteiten gedurende één week tijdens de herfstperiode.

Tussen het eerste en het tweede semester zit één week semesterperiode, waarin er geen onderwijsactiviteiten zijn.

Het tweede semester start de tweede week van februari.  Tijdens de paasperiode zijn er geen onderwijsactiviteiten gedurende twee weken. De zomerperiode start op 1 juli.

Er zijn drie periodes waarin examens worden afgelegd:
1 na het eerste semester, in de maand januari;
2 na het tweede semester, in de maand juni;
3 tijdens de derde examenperiode, in de maanden augustus en september.

Modulair systeem

Sommige opleidingen werken met kortere modules van 4, 8, … weken, waarbij je na elk lesblok geëvalueerd wordt via een taak of een examen. Deze specifieke info staat vermeld bij elke opleiding.

Categorie Start academiejaar