Arteveldehogeschool is een erkende opleidingsverstrekker in het kader van opleidingscheques. Voor het volgen van een postgraduaat kan je echter geen gebruik maken van opleidingscheques tenzij je de opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.

Op de site van VDAB lees je of je recht hebt op opleidingscheques, hoe je deze bestelt …

Heb je recht op deze cheques, dan volg je deze stappen:

  1. Je betaalt eerst het volledige studiegeld aan de Arteveldehogeschool.
  2. Handteken alle opleidingscheques op de voorzijde. Schrijf ook de startdatum van de opleiding op.
  3. Noteer op het witte voorblad voor welke opleiding deze worden gebruikt en op welk rekeningnummer het bedrag moet worden gestort.
  4. Stuur de opleidingscheques per post, bij voorkeur aangetekend, aan:
    Arteveldehogeschool, Dienst Financieel Beheer, B.02.06, Hoogpoort 15, 9000 Gent
  5. De waarde van de opleidingscheques wordt jou terugbetaald binnen de 14 dagen na ontvangst.
Categorie Vragen over studiegeld