Via het leerkrediet wordt je studietempo opgevolgd. De tijd en de kansen die je krijgt om je diploma te behalen zijn immers door de overheid beperkt.

Het leerkrediet kan je vergelijken met een rugzak gevuld met 140 studiepunten. Bij de inschrijving haal je de studiepunten waarvoor je inschrijft uit je rugzak. Op het einde van het academiejaar krijg je de verworven credits (= studiepunten) terug. Bij de eerste 60 verworven studiepunten in het hoger onderwijs krijg je dubbel leerkrediet terug bij het behalen van credits.

Als je volgend jaar wilt gaan studeren, dan moet je beschikken over een positief leerkrediet (minimum 60 studiepunten). De stand van jouw leerkrediet kan je op ieder moment checken op de website www.studentenportaal.be van de Vlaamse Overheid. Bij onvoldoende leerkrediet wordt je inschrijvingsprogramma beperkt tot het beschikbare leerkrediet. Hiervoor neem je best eerst contact op met trajectbeheerder van de opleiding voor het opmaken van je inschrijvingsprogramma.

Het leerkrediet is enkel van toepassing voor bacheloropleidingen.

Categorie Vragen over studeren