Om te kunnen starten met een Nederlandstalige opleiding (graduaat, bachelor of bachelor na bachelor opleiding) aan de Arteveldehogeschool moet je een Nederlands taalcertificaat kunnen voorleggen.

Als je je secundaire studies voltooid hebt  in één van de volgende landen, dan dien je geen extra Nederlands taalcertificaat voor te leggen: Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Nederland of Sint Maarten) en Suriname.

Voor alle andere kandidaat studenten aanvaarden we één van de volgende Nederlandse taalcertificaten :

 • Een bewijs dat ten minste één leerjaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs met vrucht voltooid is;
 • Een bewijs dat je geslaagd bent verklaard voor een opleiding, of één of meer opleidingsonderdelen, met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
 • Een attest van niveau 5 van een Talencentrum (UCT, ILT, HUB of Linguapolis);
 • Een certificerende taaltest van het Agentschap Integratie en Inburgering op niveau B2;
 • Een ITNA-certificaat (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen);
 • Een attest van CEF-niveau B2;
 • Het staatsexamen NT2 Programma II.

Voor de 2 eerste Nederlandse taalcertificaten in bovenstaande lijst hebben we geen specifieke geldigheidsdatum, maar de andere taalcertifcaten op deze webpagina mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

Onderstaande taalcertificaten zijn enkel geldig voor onze graduaatsopleidingen:

 • Een moduleattest 3.1 (Vantage mondeling) van een Centrum voor Volwassenenonderwijs;
 • Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) "Zakelijk professioneel" OF “Educatief Startbekwaam”.

Onderstaande taalcertificaten zijn enkel geldig voor onze bacheloropleidingen en bachelor-na-bacheloropleidingen:

 • Een attest van richtgraad 3 van een Centrum voor Volwassenenonderwijs;
 • Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) "Educatief Startbekwaam".

 

Categorie Vragen over toelatingsvoorwaarden