Voordat je persoonlijk langskomt om je in te schrijven, check je best welke documenten je nodig hebt bij je inschrijving:

  • Je identiteitskaart;
  • Je betaalkaart (betalen kan enkel met Bancontact/Maestro) voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

In onderstaande gevallen zijn er extra documenten vereist:

  • Je behaalde je diploma secundair onderwijs vóór 2005, via centrale examencommissie, via CVO of Syntra ? Breng dan zeker een kopie van dit diploma mee;
  • Je bent een (bijna-)beursstudent? Dan breng je een bewijs van vorig schooljaar/academiejaar mee als bewijs dat je toen recht had op een studiebeurs of bijna beurs. Op de inschrijvingslocatie kan een stuvo-medewerker op basis van het aanslagbiljet (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018) inschatten of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Als dit het geval is, kan je onmiddellijk aan verminderd tarief inschrijven;
  • Je hebt geen diploma secundair onderwijs, maar slaagde wel voor het toelatingsonderzoek van de Associatie Universiteit Gent of een andere Associatie? Breng het bewijs van toelating + het bewijs van oriënterend gesprek (= formulier van het toelatingsonderzoek ingevuld door onze trajectbeheerder) mee.

Ben je net afgestudeerd en heb je je diploma of getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad (enkel bij graduaatopleidingen van toepassing) nog niet ontvangen? Dan kan je toch al inschrijven, maar je ontvangt nog geen logingegevens of studentenkaart. Die krijg je van zodra de dienst Studentenadministratie je diploma secundair onderwijs of getuigschrift  kan raadplegen in de databank hoger onderwijs (DHO). 

Categorie Vragen over inschrijvingen