Artikel
Een blik op het promoboek

Wat houd jullie project precies in?

Het promoboek is een laatstejaarsproject waar we met 10 studenten uit de verschillende afstudeerrichtingen aan werken. Het is een soort van jaarboek, waar alle afstuderende studenten grafi sche en digitale media in voorkomen.

Dit boek wordt meegegeven aan de studenten op de promoviering samen met het diploma. Het boek komt ook terecht bij een aantal bedrijven die vaak werkkrachten zoeken in onze sector.

Naast het boek maken we ook een filmpje dat te zien zal zijn op de promoviering en op de site, met opnieuw alle afstuderende studenten in beeld. Het filmpje is als het ware het boek dat tot leven komt.

We focussen niet alleen op de studenten, maar ook alle medewerkers op campus Mariakerke worden in de kijker geplaatst. Een poster waarop de docenten en alle medewerkers te zien zijn, hangt op verschillende plaatsen op de campus.

En last but not least, werd alle info nog eens gebundeld op een site waarop de studenten de kans kregen om extra info en eventueel een portfolio, LinkedIn-profiel of iets dergelijks te delen, zodat bedrijven hen ook via deze weg kunnen contacteren.

Sprak dit jullie direct aan? En waarom wel/ niet?

We zijn er meteen met het volledige team ingevlogen en we waren ook gemotiveerd tot het einde. Het was misschien niet iedereen zijn eerste keus om aan dit project te werken, maar doordat de samenwerking binnen het team heel vlot en gemoedelijk verliep, werkte iedereen met plezier mee.

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

We zijn begonnen met een algemeen concept, dat als rode draad door alle deliverables liep. Eenmaal dit vastlag, werkten de teamleden de projecten af op hun eigen manier, afhankelijk van de studierichting. De CMO Graphic Design studenten verzorgden de lay-out en design van het promoboek, de studenten CMO Photo Design maakten alles van fotografie dat we nodig hadden, de MMP Prodev studenten maakten de website, de MMP Produce studenten hielden zich bezig met het filmpje.

Wie werkt hier allemaal aan mee?

Vincent Colman, Celien De Roo, Simon Hoornaert, Lode Muylaert, Mathias Notaert, Laurens Segaert, Phebe Van der Meulen, Lauren Vandeveire, Lisa Van Landuyt en Mathias Zwart.