Inhoud

Deze workshop is specifiek gericht naar leerkrachten die het vak natuurwetenschappen geven in de 1ste en/of 2de graad en die zich soms wat onzeker voelen over de inhouden fysica binnen dit vak. We bieden didactische en inhoudelijke ondersteuning en verdieping aan. Elke deelnemer krijgt aanvullend een cursus. Er wordt hiervoor een extra kost van 15 euro aangerekend.

Belangrijke opmerking: Het is sowieso onmogelijk om alle inhouden fysica te overlopen die in het vak natuurwetenschappen van de 1ste en 2de graad aan bod komen. Deze workshop wil vooral inspelen op de noden en vragen uit het werkveld en is daarom vraaggestuurd. Na inschrijving krijg je een e-mail van de docent waarbij gevraagd wordt welke specifieke inhoudelijke en didactische ondersteuning er nodig is. De cursus die de deelnemers mee naar huis krijgen, behandelt wel alle inhouden fysica die aan bod komen in het vak natuurwetenschappen.

Doelgroep

Leerkrachten natuurwetenschappen (eerste en tweede graad)


Neem een kijkje op Partners in leren voor meer professionaliseringsmogelijkheden en leermateriaal: