Identiteit binnen pluraliteit

De actualiteit toont ons meer dan we willen dat religie misbruikt kan worden voor manipulatie en heerszucht. Zij die terreur zaaien, willen angst en verdeeldheid oogsten. Toch toont ook de actualiteit dat mensen meer dan ooit bereid zijn tot dialoog met elkaar om samen in die veelheid te gaan staan en te bouwen aan een vredevolle samenleving.

De inschrijvingen werden stopgezet. Indien je interesse hebt, mag je steeds contact opnemen met Sara Zolfaghari.

Kennis maken met

We zoomen in op het levensbeschouwelijke aspect van een cultuur. In de West-Europese cultuur is zingeving een privézaak geworden. Het openbare leven en de openbare ruimte zijn geseculariseerd. Toch merken we dat samen met het proces van secularisering onze cultuur een veelheid aan levensbeschouwingen kent.

Inhoud

Onze samenleving is niet alleen multicultureel, maar ook multilevensbeschouwelijk. We merken ook dat anders- of niet-gelovigen het eigen waarden- en normenkader bevragen. Veelal botsen ze daar op onverschilligheid en/of onwetendheid.

Naast het leren kennen van de belangrijkste levensbeschouwingen (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, vrijzinnig humanisme), wordt er binnen deze lessenreeks vooral aandacht besteed aan de uitdagingen van een interlevensbeschouwelijke dialoog. We staan in deze lessenreeks ook stil bij de eigen identiteit aangezien het (her)kennen van deze levensbeschouwelijke identiteit een voorwaarde is voor het (her)kennen van de levensbeschouwelijke pluraliteit.

Postgraduaat Intercultureel werken en coachen

Dit is één van de 3 opleidingsonderdelen van het postgraduaat Intercultureel werken en coachen opengezet als lessenreeks. Elke lessenreeks bestaat uit acht halve dagen. Andere lessenreeksen:

De sessies gaan steeds op donderdag door op campus Kattenberg (Kattenberg 9, 9000 Gent).
Na de lessenreeks ontvang je een attest van deelname.

Wanneer?

  • 21/09/17: 9u-12u30 en 13u30-17u
  • 5/10/17: 9u-12u30
  • 26/10/17: 9u-12u30
  • 9/11/17: 9u-12u30
  • 23/11/17: 9u-12u30
  • 30/11/17: 9u-12u30 en 13u30-17u
  • 7/12/17: 9u-12u30
  • 14/12/17: 9u-12u30

Waar?

Arteveldehogeschool Gent,
Campus Kattenberg
Kattenberg 9, Gent

Kostprijs

€450

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Inhoudelijke vragen

Sara Zolfaghari
Coördinator