Samen grondig en gestructureerd nadenken over wat beleid zal betekenen voor de omgeving, vergroot de kans op een draagvlak. Dat gebeurt in het ideale geval lang vooraleer er een beleidsbeslissing valt. Maar ook tijdens de uitvoering van het beleid blijft het nuttig om kort op de bal te blijven spelen. Ook daar biedt CB link de nodige ondersteuning. Niet enkel om te analyseren, maar ook om juiste keuzes te maken voor een goed gesprek.

De CB- link methodiek werd in 2014 ontwikkeld door Machteld Weyts, Rik Otten en Geert Stox van de opleiding communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool. Ze werkten met PWO-middelen van de Vlaamse overheid. PWO staat voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoekers baseerden zich op de Nederlandse Factor C-werkwijze, maar pasten dat model grondig aan op basis van Vlaamse gebruikerservaringen en nieuwe inzichten in beleidsvoering en communicatie.

Vijf denkstappen

In vijf denkstappen helpt de CB-link beleidsmakers, projectleiders en (communicatie)medewerkers op weg helpt naar een gedragen, communicatief beleid.  In het ideale geval vraag je ook aan een buitenstaander om met een frisse blik naar het beleidsvraagstuk te kijken. Handige tips en schema’s maken dit denkproces een stuk eenvoudiger.

De denkoefeningen dwingen jouw team om een aantal belangrijke elementen scherp te stellen:

  • Is ons beleidsdoel wel helder?
  • Wie is eigenlijk betrokken bij het beleid dat we willen uitstippelen?
  • Zijn er maatschappelijke evoluties die een invloed uitoefenen?
  • En wat moeten we daar dan mee aanvangen?
  • Waarover moet ons gesprek met de betrokkenen gaan?
  • Wat is de issue arena?
  • Hoe organiseren we de communicatie?

De antwoorden op deze en andere vragen geven stap voor stap richting aan je beleidsvoorstel. Soms lukt dat alleen, in andere gevallen is het beter om de betrokken actoren mee in bad te nemen. Is er een participatieproces nodig? Dan helpt de CB-link om de juiste participatieaanpak te kiezen voor elke betrokken actor. 

Programma

9.00 u.: Ontvangst
9.00 u. -12.00 u.: Deel 1
12.00 u. -13.30 u.: Lunch
13.30 u. -16.00 u. : Deel 2

Kostprijs

De prijs voor deze inhouse training bedraagt: 950 euro (excl. BTW) voor 1 dag en 800 euro (excl. BTW) indien er gekozen wordt voor een reeks van minimum 3 trainingen. Deze prijs omvat de trainingsdag zelf, het cursusmateriaal, de voorbereidende vergadering en de evaluatie. Verplaatsingsonkosten worden apart verrekend aan 0.34 euro/ km.