Kiezen voor een inclusieve samenleving

Regenboogvlag

Arteveldehogeschool distantieert zich van het standpunt van het Vaticaan over homoseksualiteit. Dit standpunt is niet alleen schadelijk voor een open, inclusieve samenleving, maar vooral kwetsend voor personen en community's dicht bij ons. We ondersteunen de scherpe veroordeling ervan door Bisschop Johan Bonny.

Samen maken we de wereld van morgen. We laten ons uitdagen, we stimuleren vernieuwing, ondernemerschap en creativiteit. Maar bovenal omarmen we diversiteit in al haar vormen als motor voor veerkracht en groei bij onze studenten en medewerkers.

Vanuit christelijke waarden bouwen we aan een biotoop gericht op verbondenheid. We creëren een open gemeenschap en dragen zorg voor iedereen, ongeacht geaardheid, geslacht, kleur, beperking of levensbeschouwing. Zo geven we in een open dialoog invulling aan ons maatschappelijk project waarin diversiteit en identiteit zo belangrijk zijn. 

Elk talent coachen we naar groei. In Arteveldehogeschool zetten we in op gastvrijheid, warmte, vertrouwen, diep respect voor elke persoon, tolerantie en participatie. Betrokkenheid bij de ander en authenticiteit ten aanzien van de ander, maken van ons bevlogen en baanbrekende onderwijsverstrekkers, onderzoekers en wereldburgers.

Dit waardenkader dragen onze studenten en medewerkers mee uit. Het maakt onze identiteit, het geeft vorm aan onze hogeschoolcultuur. Het is binnen dit waardenkader dat wij als inclusieve, warme hogeschool àlle studenten en àlle medewerkers verwelkomen en volop ontwikkelingskansen bieden. 

Als makers van de wereld van morgen bouwen we aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich volwaardig als mens kan ontplooien.

 

Tomas Legrand, 
Algemeen directeur